Gruppen-3a-328x120

Fullmäktige beslöt utreda Ungdomens hus ytterligare

Efter en lång debatt beslöt kommunfullmäktige på måndagskvällen att styrgruppen för Ungdomens hus och Markan ska få ett utvidgat uppdrag att även utreda flera mindre mötesplatser. Det blev dock ett tillägg om redovisning till kommunstyrelsen senast under juni månad. Men formuleringen om att Markan ska flyttas till Ungdomens hus står kvar. Förslaget till naturvårdsstrategier återremitterades […]

Vill inte ha för snabb befolkningsökning

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) är lite förvånad över att inflyttningen til Hässleholms kommun inte är större, med tanke på att det byggs så mycket bostäder. Men han är inte orolig över befolkningsminskningen. – Det är bra om kommunen växer i lagom takt, inte för fort, så att vi hinner bygga ut barnsomsorg och skola, […]