Kommunens expert vill ha perronger i tre våningar

Perronger i tre våningar på en central station i Hässleholm kan rädda Hässleholmsgården, enligt Hässleholms kommuns expertkonsult. Den östvästliga Skånebanan kan då anslutas till både den gamla och nya stambanan på stationen istället för att dras om via Hässleholmsgården. Förslaget kommer att ingå i kommunens yttrande i Trafikverkets pågående samråd om nya stambanor mellan Lund […]

Om bondefred över dansksvenska gränsen

Danska och svenska konungar kämpade om herraväldet över Skåne i århundraden. Krigen var fasansfulla och förödande för lokalbefolkningen. Författaren Gay Glans har fördjupat sig i detta historiska skeende. Han klargör att gränsbygdens folk ville ha allt annat än krig. Oavsett vilken sida av gränsen de befann sig ville de leva i fredlig samexistens med sina […]