Natura 2000 på Hovdala efter kritik från EU

Efter fem års förhalande och formell kritik från EU-kommissionen för att för lite natur skyddas har Hovdala till slut fått Natura 2000-områden. Regeringen utsåg i december 13 nya Natura 2000-områden som skyddas av EU-rätten. Bland dessa finns tre i Hässleholms kommun; Hovdala, Göingeåsen samt grottorna vid Ignaberga. För Hovdala gäller det samma områden som föreslagits […]