torsjö live

Fler har överklagat köpet av Brännmästaren

Ytterligare två personer har överklagat kommunens köp av fastigheten Brännmästaren 7 som tidigare hyrdes ut till postterminalen. Båda hävdar att köpeskillingen är ett överpris och att köpet därför strider mot kommunallagen. En av de klagande är Ernst Herslow (FV), ledamot i kommunfullmäktige och tekniska nämnden. Den andre är jurist. Totalt fyra personer har nu överklagat […]