torsjö live vers2

Fältarbetet bara en av många pusselbitar

Fältarbetet bara en av många pusselbitar

INSÄNDARE. Svar till Dolores Öhman och Arberesha Sabani som i en tidigare insändare förespråkar socialt fältarbete som en lösning på otrygghet och kriminalitet bland ungdomar.

I Hässleholm liksom många andra kommuner förekommer gängbildning med kriminella förtecken såsom narkotikahantering och skadegörelse. Psykisk ohälsa är ett växande aber i samhället och unga är ingalunda förskonade. Dessa människor syns i samhället och naturligtvis uppstår både konfrontationer och besvärande situationer. Att upptäcka och hjälpa unga i riskzonen på ett tidigt stadium är angeläget och här är s k fältarbetare ofta framgångsrika. Efter en omorganisation med ny budget på socialförvaltningen i Hässleholm drogs fältarbetarna tillbaka och deras uppgifter fördes över på andra instanser. Inom Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp finns dock en tilltro till fältarbetarnas sätt att arbeta och därför ställer vi oss positiva till förslaget att återinföra metoden i Hässleholms kommun.
För att långsiktigt förbättra tryggheten i kommunen krävs ett betydligt bredare sortiment av åtgärder än blott fältarbetare. De sociala klyftorna mellan människor finns alltid närvarande. Det stora inflödet av migranter till Sverige och Hässleholm har satt myndigheter under press då nuvarande och tidigare regeringar inte tagit sitt ansvar ekonomiskt och juridiskt. Det förebyggande arbetet får inte underskattas och uppgiften att upptäcka och hjälpa faller tungt på instanser som skola och sociala myndigheter. Det yttersta ansvaret vilar alltid på föräldrarna och i de fall dessa inte kan hantera situationen gäller det att söka hjälp på ett tidigt stadium.
I det offentliga rummet kan tryggheten förbättras genom exempelvis ökad närvaro av vakter och trygghetskameror. Lagstiftningen bör ändras så att det blir möjligt att i ökad omfattning portförbjuda störande individer i affärer och andra lokaler. Trygghetskameror är effektiva både i förebyggande syfte samt som bevismaterial efter att ett brott begåtts. Det måste bli lättare att få tillstånd för att sätta upp kameror.
Sverigedemokraterna har alltid lagt vassa förslag för att förbättra tryggheten och bekämpa brottslighet. Tyvärr har vi ingen majoritet i riksdagen och därför blir vi alltför ofta utan gehör.

Sven Lundh, 1:e vice ordförande i socialnämnden, (SD)

(Inget ämne)

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se