torsjö live

Begreppsförvirring

Begreppsförvirring

INSÄNDARE. I Frilagt-debatt kan vi under rubriken ”Okunniga eller bara barnsligt tjurskalliga?” ta del av en upprörd fritänkares funderingar.
Vår fritänkare bör nogsamt försöka reda ut skillnaden mellan begreppen miljö respektive klimat.
Vår fritänkare bör också för oss närmare förklara i vilket avseende det skulle råda ”klimatnödläge” i Hässleholms kommun.
Undertecknad har med förnöjsamhet och glädje under Hovdala slotts vackra träd kunnat njuta av frisk luft, fågelkvitter och spirande blomster.
Det är måhända vad vi alla kan och bör göra – njuta dagen och använda våra sinnen.
Till sist Sokrates ord: ”Det enda vi vet är att vi ingenting vet”.


Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se