1 000-metersavstånd ströks efter flera omröstningar

Det krävdes flera omröstningar innan en splittrad miljö- och stadsbyggnadsnämnd på onsdagen beslöt att låta förslaget till detaljplan för Hässleholms reningsverk gå vidare till samråd. Ordförande Kenny Hansson (M) bidrog till att de rödgrönas tilläggsyrkande vann med en rösts övervikt genom att rösta på det som motförslag i huvudvoteringen när det ställdes mot SD:s förslag. […]

Makt och kontroll har blivit det viktigaste inom politiken

INSÄNDARE. Måndag fick vi bevittna den historiska händelsen, att Sveriges statsminister fälldes i en misstroendevotering i Sveriges Riksdag. Det intressanta, förutom det historiska inslaget, är att Sverigedemokraterna var de som yrkade på misstroende mot statsministern och regeringen, detta utan något annat sakskäl än att man vill ha en annan regering. Dessutom vill man av politiskt […]