torsjö live vers2

1 000-metersavstånd ströks efter flera omröstningar

1 000-metersavstånd ströks efter flera omröstningar

Reningsverkets detaljplan går vidare till samråd, men utan 1 000 meters påverkansområde. Foto ur planförslaget

Det krävdes flera omröstningar innan en splittrad miljö- och stadsbyggnadsnämnd på onsdagen beslöt att låta förslaget till detaljplan för Hässleholms reningsverk gå vidare till samråd. Ordförande Kenny Hansson (M) bidrog till att de rödgrönas tilläggsyrkande vann med en rösts övervikt genom att rösta på det som motförslag i huvudvoteringen när det ställdes mot SD:s förslag. Därmed stryks den illustration och text om ett 1 000 meters påverksansavstånd som lades till efter återremiss i mars – och som Kenny Hansson då röstade för. Det blir inte heller några ändringar för att skydda bostäderna mot tvångsinlösen, men de rödgröna räknar med att civilrättsliga avtal ska räcka.

SD och FV hade var sitt tilläggsyrkande som innebar ett tydligare 1 000-metersavstånd och att planen skulle ändras så att bostäderna inom 200 meter från reningsverket inte kan tvångsinlösas. Båda partierna ansåg att resultatet av återremissen var för vagt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

SD ville ha tillägget “att det tydligt framkommer att all nybyggnation inom 1 000 meter inte kommer att bli tillåten”.

Illustrationen som lagts till i planförslaget – och nu åter tas bort- visade var 1 000-metersradien skulle gå.

FV krävde att ordet “påverkansområde” skulle ersättas av “yttre skyddsavstånd” och stryka en text om att nya detaljplaner för bostäder, skola, vård, idrott och andra personintensiva verksamheter ska prövas var för sig i sitt sammanhang. Istället skulle det stå: “Innanför det yttre skyddsavståndet skall ingen ny bostadsbebyggelse tillåtas. Inte heller annan ny bebyggelse eller ny verksamhet skall tillåtas inom detta skyddsområde om sådan nyetablering syftar till, eller bedöms leda till, att människor kommer att vistas eller arbeta där mer stadigvarande.”

Enligt ett pressmeddelande från Kenny Hansson på onsdagskvällen yrkade han inledningsvis bifall till arbetsutskottets förslag, alltså med tillägget om påverkansavstånd. Detta utsågs till huvudförslag. Det blev två voteringar om vilket av de tre övriga som skulle bli motförslag. SD:s förslag vann först över FV:s. SD:s förslag ställdes sedan mot de rödgrönas, som lades fram av Lars Olsson (C ). Här avstod Kenny Hansson och de två andra M-ledamöterna tillsammans med två från S. FV reserverade sig.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Urban Önell

I nästa votering röstade Kenny Hansson för det rödgröna förslaget. Två M-ledamöter avstod. SD:s förslag fick enbart stöd av FV. Därmed blev resultatet 5-4. Om Kenny Hansson istället hade röstat på SD-förslaget hade det gått vidare till huvudvoteringen och vunnit eftersom alliansen bara har tre röster och övriga blick fyra. Nu slutade huvudvoteringen 4-3 till förmån för Lars Olssons förslag. De fyra från SD och FV avstod från att delta. Här reserverade sig SD.

Camilla Lindoff (S) säger att alla nog var ganska förvånade över beslutet.

– Jag trodde inte att vårt yrkande skulle gå igenom. Sedan förstod jag att det var väldigt uppsplittrat, säger hon.

De rödgröna ansåg att 1 000-metersavståndet skulle strykas ur detaljplanen eftersom det omfatttar områden utanför planområdet och delar där det redan finns andra detaljplaner.

Camilla Lindoff förklarar att hon inte såg något behov av ändringar för att kommunen inte ska kunna tvångsinlösa bostäderna på grund av planen. SD:s och FV:s yrkanden ansåg hon inte att hon kunde ställa sig bakom.

– Enligt tjänstemännen går det inte att skriva så, säger hon.

Camilla Lindoff (S). Foto: Exakta Creative

Istället har hon fått besked från planchef Marie Nilsson om att civilrättsliga avtal kan tecknas med de boende där kommunen lovar att de får bo kvar så länge de vill och fastighetsägarna lovar att sälja till kommunen när de vill flytta.

Experter som Frilagt talat med säger tvärtom att det inte går att skriva avtal som strider mot detaljplanen. Om bostäderna planläggs som natur, enligt förslaget, ger det kommunen en ovillkorlig rätt att lösa in dem. Fastighetsägarna har också en ovillkorlig rätt att bli inlösa och det gäller även innan planen är antagen.

– Jag har inte tid att ringa runt till advokater. Vi måste anta att det som tjänstemännen sagt håller, säger Camilla Lindoff.

Camilla Lindoff konstaterar att synpunkter ska lämnas in under samrådet och kan leda till ändringar i planförslaget.

Hon är mest bekymrad över att länsstyrelsen kanske inte accepterar de formuleringar som säger att kommunen inte har för avsikt att tvångsinlösa bostäderna och att frivillig inlösen kan ske vid lämpligt tillfälle för att genomföra planen.

Hon tycker att delen om lämpligt tillfälle är lite luddig.

– Jag hade önskat att den var tydligare. Kanske kan vi få det ändrat under samrådet så att alla känner sig lugna, säger hon.

Hon berättar att hon under sammanträdet framförde att hon ville skärpa texten, men inte fick gehör.

Hon säger att hon tycker att det är viktigt att de boende får vara kvar så länge de vill.

– Vi är helt överens om att ingen ska bli bortkörd, men när det är dags att flytta ska de sälja till kommunen. Det hade varit ett helt annat läge om det fanns någon politiker som ville ha bort de boende, säger hon.

Men det är snart val, det kan väl komma andra politiker som vill tvångsinlösa?

– Vi ska leverera ett dokument som håller även när inte vi är kvar. Jag tror att vi går rätt väg med civilrättsliga avtal. För säkerhets skull vill vi också ha inskrivet att kommunen inte har för avsikt att tvångsinlösa, säger Camilla Lindoff.

Anledningen till att hon vill att bostäderna planläggs som natur är att det ska kunna bli ett grönområde där det inte ska bebyggas.

Varför är det viktigt?

– Det är stor risk för smitta, säger Camilla Lindoff.

Men hon är inte särskilt orolig för att de boende ska utsättas för smittorisk.

– Nej, men man måste lyssna på experterna. Det är kanske olyckligt att ha bostäder så nära ett reningsverk. Vi har försökt göra en avgränsning. Sedan vill vi inte lägga en död hand över 1 000 meter.

Vill ni lösa in bostäder vid övriga reningsverk i kommunen också?

– Nej, men i Hästveda har det diskuterats länge. Där har man försökt göra åtgärder på reningsverket istället, säger Camilla Lindoff.

Kommunalrådet Lena Wallentheim sa så sent som på måndagen till Frilagt att de boende inte ska behöva leva i otrygghet och vara oroliga för att deras hem ska tvångsinlösas om nya politiker önskar det.

– Vi måste vara tydliga, vi kan inte bara säga att de ska få bo kvar utan måste mena allvar, sa hon då.

Det kan låta som att partiet har mer än en linje, men efter onsdagens beslut skriver hon i ett sms till Frilagt: “Vi är överens i vårt parti och som jag sa till dig igår får man antingen skriva in i detaljplanen eller skriva ett separat avtal. Det viktigaste är att de boende får ett tydligt besked/beslut/avtal så de vet att de får bo kvar”.

Friklagt har sökt Kenny Hansson som meddelar att han kan svara på frågor först efter klockan 11 på torsdagen.

Berit Önell

Läs mer:

2021-06-22 Fortsatt oenighet om reningsverkets detajlplan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se