torsjö live vers2

Vill dra avlopp från Hörja och Röke till Hässleholm

En överföringsledning för att leda avloppsvatten från Hörja och Röke till Hässleholms reningsverk planeras. Därför ska det utdömda reningsverket i Röke bara ersättas av en tillfällig anläggning under maximalt sex år. Men Hörjaborna kan anslutas tidigare än så eftersom en ledning från Hörja till Tyringe för vidare överföring till Hässleholm måste byggas först. Dessutom är […]