torsjö live

Vill dra avlopp från Hörja och Röke till Hässleholm

Vill dra avlopp från Hörja och Röke till Hässleholm

I Hörja rinner avloppsvatten vid sidan om infiltrationen och har bildat en stor vattensamling med slam, vid pilen i bilden. Foto: Miljökontoret

En överföringsledning för att leda avloppsvatten från Hörja och Röke till Hässleholms reningsverk planeras. Därför ska det utdömda reningsverket i Röke bara ersättas av en tillfällig anläggning under maximalt sex år. Men Hörjaborna kan anslutas tidigare än så eftersom en ledning från Hörja till Tyringe för vidare överföring till Hässleholm måste byggas först. Dessutom är Hörjas reningsverk också utdömt och får inte användas mer än drygt ett år till. Så snabbt lär det dock inte gå, bara att få ledningsrätt från Lantmäteriet uppskattas ta 18 månader.

Miljöchef Torbjörn Håkansson säger att han inte känner till planerna, trots att han själv skrivit under beslutet om tillstånd för den tillfälliga anläggningen i Röke.

Rökes reningsverk är, liksom flera andra små reningsverk i kommunen, så dåligt att miljökontoret inte bedömde det möjligt att åtgärda. Miljöinspektörerna noterade vid sitt besök i Röke att utsläppspunkten låg under grundvattenivån. Det innebär att avloppsvattnet rinner rätt ut i grundvattnet, vilket är olagligt. I Hörja rinner avloppsvattnet vid sidan om infiltrationen.

Anläggningen i Röke skulle vid vite på en halv miljon kronor ha stängts i maj i år, men Hässleholms vatten fick uppskov med att bygga ett nytt till den 1 oktober. Nu står det klart att det bara blir en provisorisk anläggning, i väntan på en överföringsledning till Hässleholms reningsverk. Det nya reningsverket byggs ovanpå det gamla och reningskraven blir inte lika höga som på en permanent anläggning.

Förstudie i höst

Verksamheten får bedrivas under sex år. Enligt anmälan beräknas anläggningen dock inte vara i drift längre än till den 1 januari 2027.

När miljöinspektörerna besökte reningsverket i Röke kunde de inte urskilja de tre dammarna eftersom nivån på vatten och slam var högre än vallarna mellan dammarna. Foto: Miljökontoret

En förstudie om överföringsledningen ska påbörjas i höst. Det meddelar Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef på det kommunala bolaget Hässleholms Miljö där även Hässleholms vatten ingår. I ett mejl till Frilagt berättar hon att det ska tas fram en programbeskrivning som visar var ledningarna kan gå, hur många pumpstationer som behövs med mera.

Hon skriver: “Därefter ska beslut tas i styrelsen om projektet ska genomföras eller ej. Vi räknar med att detta beslut fattas kring årsskiftet -21/-22”.

Om det blir ett ja från politikerna i styrelsen fortsätter arbetet med bland annat ansökan om ledningsrätt hos Lantmäteriet. Bara den processen brukar ta upp emot ett och ett halvt år.

Emma-Karin Trygg Vincic skriver: “Detta är den grova planen som förtydligas och justeras efterhand beroende på resultat och utredningar”.

Hässleholms vatten påbörjar i höst en förstudie om överföringsledningen Röke-Hörja-Tyringe-Hässleholm. Foto: Lotta Persson

I bolagets anmälan till miljökontoret om den tillfälliga anläggningen i Röke finns en mer utförlig uppskattad tidsplan för olika delmoment. Själva byggandet av hela överföringsledningen Röke-Hörja.-Tyringe inklusive pumpstationer beräknas ta 18 månader. Det bör betyda att hela projektet tar minst tre år eftersom det är svårt att börja bygga innan ledningsrätt är klar. Men framtagande av lokaliseringshandlingar och flödesmodeller för ledningsdragning beräknas ta sex månader och upprättande av förfrågningunderlag inför upphandling tolv månader. Enligt anmälan kan vissa delmoment dock pågå parallellt.

Tillfällig anläggning även i Hörja?

Tidsplanen innebär att överföringsledningen inte kan ersätta Hörjas reningsverk när det förbjuds den 31 maj nästa år, även det vid vite på en halv miljon kronor. Hörja måste alltså också antingen få en provisorisk reningsanläggning eller få förlängd tid.

Hässleholms vatten har tagit fram en preliminär tidsplan för överföringsledningen. Vissa delmoment kan göras parallellt.

Den tillfälliga anläggningen i Röke ska vara dimensionerad för 240 personer, för den nuvarande uppges 220 personer. Hörjas reningsverk är sedan en ombyggnad 1999 avsett för 160 personer.

Inte kommunalt va i hela Hörja

I Hörja by är idag bara fastigheterna norr om ån anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Söder om ån finns ett 20-tal fastigheter med enskilda va-lösningar. De flesta har sitt dricksvatten via en vattenförening. Hässleholms vatten har vid en utbyggnad rätt att ansluta alla fastigheter och normalt gäller det då både vatten och avlopp. Anslutningsavgiften beräknas bland annat utifrån tomtstorlek, men om en utbyggnad blir dyrare än normalt kan de boende också åläggas en särtaxa, något som drabbade fastighetsägare i Ignaberga för några år sedan.

Även Västra Torup ska utredas

Även Västra Torups reningsverk är utdömt och förbjuds den 31 maj 2023. Det kan eventuellt också bli aktuellt med en överföringsledning därifrån.

Hässleholms vattens va-chef Cornelia Ljungerud säger i mejlet till Frilagt: “I dagsläget vet vi inte om det blir ett nytt reningsverk i Västra Torup eller om det blir en överföringsledning. Men detta är något som vi behöver börja titta på under hösten.”

Emmaljunga reningsverk består enbart av biologiska reningssteg. Ritning ur miljö- och stadsbyggnadsnämndens handlingar

Emmaljunga reningsverk förbjuds den 30 juni 2024, enligt beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i onsdags. Där ska ett nytt gemensamt reningsverk i Vittsjö utredas. Att få det på plats är en process som Hässleholms vatten uppger tar sju år. Politikerna medgav dock inte anstånd och en tillfällig lösning är därför trolig även i Emmaljunga.

Frilagt frågade i början på juni kommunens miljöchef Torbjörn Håkansson om det var aktuellt att avloppsvatten skulle föras över från mindre orter till Hässleholms reningsverk.

– Inte vad jag känner till, sa han då.

Men det måste han ha gjort eftersom det var utgångspunkten för anmälan om den provisoriska anläggningen i Röke som skickades till miljökontoret i april. Även i miljökontorets beslut står att anläggningen ska användas under den tid som krävs för att den nya överföringsledningen ska kunna driftsättas och att ledningen inkluderar både Röke och Hörja. Enligt miljökontorets utredning gäller dock också: “Anläggningen beräknas vara i drift fram till 2027-01-01 då framtida överföringsledning till Hässleholms reningsverk kan tas i drift eller anläggningen ersätts med ny permanent avloppsreningsanläggning”.

Har inte sett handlingar

Miljökontorets beslut fattades på delegation den 28 maj, digitalt signerat av Torbjörn Håkansson. Varför säger han då att han inte känner till planerna på överföringsledningar?

– Jag hade inte sett några handlingar eller något skriftligt förslag om det. Allt annat är bara diskussioner, svarar han när Frilagt frågar.

Han säger att miljökontoret ännu inte bedömt om det är lämpligt att föra över avlopp från Röke och Hörja till Hässleholm eftersom Hässleholm Miljö inte har skickat in någon anmälan om det.

Det framgår tydligt av miljökontorets beslut,som undertecknats digitalt av miljöchef Torbjörn Håkansson, att den tillfälliga reningsanläggningen i Röke ska vara i drift under den tidsperiod som krävs för att överföringsledningen ska kunna driftsättas.

Klarar reningsverket i Hässleholm att ta emot avlopp från fler orter?

– Om de vill dra in fler får de bedöma om Hässleholms reningsverk klarar det på grund av detta och detta och då får vi ta ställning till det, säger Torbjörn Håkansson.

Han konstaterar att Hässleholms vatten har några år på sig innan det tillfälliga tillståndet i Röke går ut.

Men i Hörja är det väl bråttom eftersom ni har lagt ett förbud där om ett år?

– Vi har inte fått in någon anmälan för något annat än Röke, säger Torbjörn Håkansson.

Har ni inte haft någon dialog om Hörja?

– Vi har inte fått in några handlingar.

De har inte frågat om råd?

– I så fall hade jag hållit det för mig själv.

Varför det?

– Därför.

Hur arbetar ni generellt i sådana fall?

– Jag berättar inte hur vi bedriver tillsyn. Du får offentliga handlingar. Du får inget annat, säger Torbjörn Håkansson.

Berit Önell

Läs mer:

2019-11-05 Miljökontoret vill stänga små reningsverk i dåligt skick

2019-11-07 Enighet om vitesförelägganden mot reningsverk

2020-09-14 Vill ge reningsverk utan funktion i Röke mer tid

2020-09-26 Ja till anstånd för nytt reningsverk i Röke

2021-06-02 Va-investeringar på 1,6 miljarder väntar

2021-06-14 Vill stänga Emmaljungas reningsverk – Avloppsvattnet späds ut

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se