torsjö live vers2

Sommarhälsning från gruppledarna i kärnalliansen

Sommarhälsning från gruppledarna i kärnalliansen

INSÄNDARE. När vi nu tittar tillbaka på det första halvåret 2021 kan vi konstatera att det fortsatt är ett mycket speciellt läge när det gäller Covid-19 med mycket som inte någon av oss upplevt tidigare. Dock finns det en ljusning i horisonten då många av oss har blivit eller har påbörjat vaccinering och smittspridningen har gått ner i samhället.

Pandemin har fortsatt i hög utsträckning påverkat det politiska arbetet. Budgetarbetet för 2022 har även i år senarelagts till hösten. Inför detta arbete ser vi att det blir även i år ett tufft arbete med att få ihop en budget. Hässleholms kommun hade mått bra av långsiktiga stabila förutsättningar som bara kan uppnås genom breda politiska överenskommelser.

Samtidigt finns det mycket vi kan glädjas åt. Hus är ett av nyckelorden under våren 2021. Styrgruppen för Ungdomens Hus har lämnat sin slutrapport och där föreslagit att man skall satsa på 2 mötesplatser i Hässleholm. Markan och mötesplats Ljungdala. Markan skall i förslaget genomgå en kraftfull renovering och göra hela byggnaden tillgänglig för ungdomsverksamhet. Mötesplats Ljungdala skall åter satsas på med utökad verksamhet. Nästa Hus är Familjens hus som efter många år nu föreslås att satsa på i fd matsalen på T4. Vi väntar nu bara på ett beslut i Region Skåne för att börja renovera byggnaden så att verksamheterna sen kan flytta in. HessleCity driver tillsammans med kommunen, fastighetsägare och näringsidkare ett Leader projekt HUS som står för Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell och görs tillsammans med Svenska Stadskärnor. Detta projekt går ut på att man skall enas kring hur, och vad vi vill göra för att utveckla Hässleholms centrum. Sist men inte minst så har vi nu efter närmare 25 år äntligen kunnat enas om en byggnation av ett nytt Badhus i Hässleholm. Placeringen blir på Österås området och man skall nu tillsätta en styrgrupp som tillsammans med tjänstepersoner på Tekniska Förvaltningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen skall ta fram hur badhuset skall se ut och bestyckas.

Byggnationen av bostäder är fortsatt hög. Vi ser också ett växande intresse för att bygga bostäder i våra stationsorter utanför staden. Det finns en mix av privata aktörer och Hässlehem som bygger i kommunen och det är vi glada för. Inför sommaren har vi tagit initiativ till att skapa drygt 100 ferieplatser för våra ungdomar. Det är viktigt att våra ungdomar tidigt får lära sig betydelsen av arbetslinjen. Även om gränserna runt om oss successivt håller på att öppnas upp planerar nog de flesta av oss att ”hemestra” även denna sommar. Passa då på att ta ett dopp i någon av våra många fina badsjöar eller gör ett besök på något av våra lokala besöksmål. av våra många fina badsjöar eller gör ett besök på något av våra lokala besöksmål. Samtidigt kan vi då gynna vårt lokala näringsliv.

Vi vill tillönska er alla en skön och vilsam sommar!!

Robin Gustavsson (KD)

Agneta Olsson Enochsson (L)

Lars Johnsson (M)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se