Vägrar kommentera ogiltiga avtal om bostäder vid reningsverket

Ansvariga politiker vägrar kommentera Frilagts avslöjande om att de inte har stöd för de civilrättsliga avtal som de påstått skulle garantera att bostäderna vid reningsverket får vara kvar så länge ägarna vill. Frågan om avtalen kom upp när miljö- och stadsbyggnadsnämnden skulle besluta om förslaget till detaljplan för reningsverket skulle gå ut på samråd. Som […]

Inget avtal klart för äldreboende på Björksäter

Bilden visar Björksäters äldreboende ittendos skylt Hässleholm med Attendos skylt.

Köpeavtalet för äldreboendet på Björksäter i Hässleholm blir inte klart innan kommunen måste säga upp hyresavtalet för demensboendet Ekegården. Det står klart sedan ärendet lyfts ut från tekniska nämndens arbetsutskotts dagordning i torsdags. Men nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) är inte orolig för att det inte skulle bli något köp. I början på maj meddelade […]

Ge oss sanningen istället för att skönmåla!

Urban Önell

Våra lokala politiker tycks i stort sett vara överens. De hävdar att det är både makthavarnas och medborgarnas plikt att sprida en positiv bild av Hässleholm kommun, på samma sätt som ett företag slår vakt om sitt varumärke. Obekväma sanningar ska vi sopa under mattan. Men denna skönmålning ska varken du eller jag ställa oss […]

Sommarhälsning från gruppledarna i kärnalliansen

INSÄNDARE. När vi nu tittar tillbaka på det första halvåret 2021 kan vi konstatera att det fortsatt är ett mycket speciellt läge när det gäller Covid-19 med mycket som inte någon av oss upplevt tidigare. Dock finns det en ljusning i horisonten då många av oss har blivit eller har påbörjat vaccinering och smittspridningen har […]