torsjö live vers2

Ja till anstånd för nytt reningsverk i Röke

Ja till anstånd för nytt reningsverk i Röke

Politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden sa enhälligt ja till att ge det kommunala va-bolaget Hässleholms vatten anstånd med att bygga ett nytt reningsverk i Röke till den 1 oktober 2021.

Som Frilagt tidigare berättat är den befintliga avloppsanläggningen utdömd och i princip utan funktion. Redan i april 2018 påtalade miljökontoret efter tillsyn att anläggningen inte var godtagbar och att avloppsvattnet släpps rätt ut i grundvattnet. I november 2019 beslöt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att vid vite på 600 000 kronor förbjuda Hässleholms vatten att använda reningsverket i Röke från och med den 31 maj 2021.

När miljöinspektörerna besökte reningsverket i Röke kunde de inte urskilja de tre dammarna eftersom nivån på vatten och slam var så hög. Avloppsvattnet släpps fortfarande rätt ut i grundvattnet. Foto: Miljökontoret

I juni i år begärde Hässleholms vatten anstånd till den 27 november 2021 och menade att man inte fått skälig tid för att hinna utreda och färdigställa en ny anläggning. Skälig tid borde vara två år. Miljökontoret påpekade att bolaget fått tre år på sig, räknat från april 2018 då anläggningen underkändes.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Miljökontoret rekommenderade ändå att politikerna skulle gå med på uppskov eftersom Hässleholms vatten i relativt god tid informerat om att de inte kommer att hinna färdigställa en ny reningsanläggning innan förbudet träder i kraft. Det får dock räcka med uppskov till den 1 oktober 2021.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se