torsjö live vers2

Reservationer mot halverad straffavgift för förråd utan bygglov

Straffavgiften för den olagliga förrådscontainern på allmän mark på T4-området halveras till 5 912,50. Det har miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutat. Majoriteten av politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansåg att fastighetsägaren hade vidtagit rättelse genom att söka bygglov i efterhand för att få tid att flytta containern. Därför körde de över tjänstemännen som föreslagit att hela […]

Ja till anstånd för nytt reningsverk i Röke

Politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden sa enhälligt ja till att ge det kommunala va-bolaget Hässleholms vatten anstånd med att bygga ett nytt reningsverk i Röke till den 1 oktober 2021. Som Frilagt tidigare berättat är den befintliga avloppsanläggningen utdömd och i princip utan funktion. Redan i april 2018 påtalade miljökontoret efter tillsyn att anläggningen inte […]

Frikänd från mordbrand får 50 000 kronor

Den 16-åriga flicka som var huvudmisstänkt för att ha anlagt den stora branden i godsmagasinet i Hässleholm förra året får 50 000 kronor i ersättning för att hon suttit frihetsberövad. Det beslöt Justitiekanslern i veckan. Flickan friades från misstankarna om såväl grov mordbrand som grov allmänfarlig vårdslöshet. Det var enligt tingsrätten sannolikt att branden orsakats […]

Fortfarande algblomning i vattenskyddsområdet Bjärlången

Algblomningen i Bjärlången i Bjärnum har bara fortsatt sedan kommunen utfärdade avrådan från bad för en månad sedan. – Det här är en oroande utveckling och avviker dramatiskt från hur vattnet har varit de senaste 20 åren, skriver författaren Per Gustavsson, som bor vid sjön, i ett brev till miljökontoret. Hans larm i augusti ledde […]