torsjö live vers2

Frikänd från mordbrand får 50 000 kronor

Frikänd från mordbrand får 50 000 kronor

Den 16-åriga flicka som var huvudmisstänkt för att ha anlagt den stora branden i godsmagasinet i Hässleholm förra året får 50 000 kronor i ersättning för att hon suttit frihetsberövad. Det beslöt Justitiekanslern i veckan.

Flickan friades från misstankarna om såväl grov mordbrand som grov allmänfarlig vårdslöshet. Det var enligt tingsrätten sannolikt att branden orsakats av att fimpar kastats i lokalen, men det gick inte att fastställa vem som gjort det. Däremot dömdes hon, liksom tre av hennes kamrater, för ringa narkotikabrott och olaga intrång. Ytterligare en tonåring dömdes för olaga intrång.

Branden i godsmagasinet fick ett snabbt förlopp, orsakade mångmiljonskador och stoppade tågtrafiken i nästan hela södra Sverige i cirka en vecka. Foto: Jonathan Önell

Flickan var frihetsberövad i två omgångar, totalt 32 dagar. Hon begärde ersättning enligt Justitiekanslerns praxis utan att precisera något belopp.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

JK konstaterar att hon har rätt till ersättning för både lidande och ombudskostnader. Hon får 50 000 kronor för sitt lidande och 1 755 kronor till ombudskostnader.

– Hänsyn har tagits till sökandens ålder vid frihetsberövandet, skriver JK i sitt beslut.

Hon var misstänkt för ett allvarligt brott som fick stora konsekvenser för många människor. Branden orsakade stora skador på bangården, vilket medförde stopp i all tågtrafik genom Hässleholm under en hel vecka.

Ytterligare tre ungdomar har fått ersättning av JK för att de suttit frihetsberövade som misstänkta för att ha orsakat branden. En 21-årig pojke fick 27 000 kronor för sitt lidande under 17 dagars frihetsberövande. Det var 10 000 mer än han begärt.

– Med hänsyn till att sökanden har varit misstänkt för särskilt allvarlig brottslighet bör ersättningen bestämmas till ett högre belopp än det som normalt lämnas vid frihetsberövanden av motsvarande längd, skrev JK i sitt beslut i maj.

En 17-årig flicka, som var frihetsberövad i tre dagar, fick 8 000 kronor efter JK:s beslut i juni. I juli beslöt JK att bevilja 30 000 kronor till en pojke som tvingades fira sin 16-årsdag i häktet.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se