torsjö live vers2

Reservationer mot halverad straffavgift för förråd utan bygglov

Reservationer mot halverad straffavgift för förråd utan bygglov

Straffavgiften för den olagliga förrådscontainern på allmän mark på T4-området halveras till 5 912,50. Det har miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutat.

Majoriteten av politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansåg att fastighetsägaren hade vidtagit rättelse genom att söka bygglov i efterhand för att få tid att flytta containern. Därför körde de över tjänstemännen som föreslagit att hela byggsanktionsavgiften på 11 825 kronor skulle tas ut. I juni i år hade containern fortfarande inte flyttats och fastighetsägaren uppmanades då på nytt att vidta rättelse.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Förrådscontainern har i mer än tre år stått på allmän mark som kommunen är huvudman för. Foto: Miljö.- och stadsbyggnadskontoret

Hans-Göran Hansson (MP) höll med tjänstemännen och menade att fastighetsägaren haft lång tid på sig efter anmälan hösten 2018 utan att vidta åtgärder. Då hade containern stått på platsen i ett och ett halvt år. Jonas Klein (FV) instämde i Hanssons yrkande. Voteringen slutade 8-2 och både Hansson och Klein reserverade sig mot beslutet.

– Det ska finnas relevanta skäl för att sätta ned sanktionsavgiften, säger Jonas Klein.

Marken är allmän platsmark i detaljplanen. Kommunen är huvudman och ansvarar för skötseln, men företaget Skottenborg T4 AB är fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att söka bygglov även när det, som i detta fall, är en hyresgäst som vill ha ett förråd.

Berit Önell

Läs Mer:

2020-09-11 Vill halvera straffavgift för förråd utan bygglov på allmän mark

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se