torsjö live vers2

Klimatperspektiv ur ett större perspektiv

Klimatperspektiv ur ett större perspektiv

INSÄNDARE. Vi torde kunna vara överens om att verifierbara kända naturliga fenomen som exempelvis solens strålning eller aktiva vulkaner påverkar och har i hög grad påverkat jordens klimat. Över tid sett naturligtvis långt mer än någon mänsklig påverkan. En livlig debatt pågår där debattörerna hänvisar till och stöder sig på så kallade ”vetenskapliga modeller”. Med dessa som underlag tycks våra debattörer komma fram till diametralt motsatta slutsatser. En sida ser på grund av mänskliga aktiviteter en påverkan på ”klimatet” som leder till mänsklighetens snara undergång. En annan tycker sig se en liten eller ingen påverkan på klimatet av ovan nämnda skäl.

Nå, för att titta närmare på vulkanutbrott har vi historiskt verifierbara fakta frånåtskilliga sådana och deras påverkan på jordens klimat. Här ska nämnas Krakataus våldsamma utbrott 1883. Förutom förlusten av människoliv, enligt vissa källor 120 000, var konsekvenserna påtagliga över hela jordklotet. Klimatpåverkan var omfattande. Under året efter utbrottet föll genomsnitts-temperaturerna i världen med upp till 1,2˚C. Vädermönster fortsatte vara kaotiska i årtal och temperaturerna återgick inte till det normala förrän 1888.Vi kan säkert alla förstå att utsläppen av ”gaser” i jordens atmosfär var enorm. Ett annat vulkanutbrott närmare i tiden var den isländska vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott 2010. Rökutvecklingen från utbrottet spred vulkanisk aska över Europa, vilket stoppade flygtrafik. Detta således verkan av ”enstaka” vulkanutbrott! Det uppskattas att vi på jorden har 1300-1500 vulkaner som haft utbrott de senaste 10 000 åren. Till detta skall läggas att de flesta vulkaner (tiotusentals) återfinnes på havets botten! Om dessa vulkaner deras aktiviteter och därmed påverkan på jordens klimat behöver vi fördjupa våra kunskaper. Undertecknad är djupt bekymrad för den negativa påverkan mänskliga aktiviteter har på ”miljön” över hela vår jord. Vi måste dock skilja på begreppen miljö och klimat om debatten överhuvudtaget ska bli meningsfull.
”Klimathysterin” och bakomliggande krafter finns det under alla omständigheter anledning att förhålla sig djupt skeptisk till. Till sist Nietzsche: ”Moral är människors viktigpetteri mot naturen”.

Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se