torsjö live

Vill halvera straffavgift för förråd utan bygglov på allmän mark

Vill halvera straffavgift för förråd utan bygglov på allmän mark

Det är inte tillåtet att placera en förrådscontainer på allmän mark som kommunen är huvudman för. Containern har stått på platsen, på detaljplanelagd mark på T4-området, utan bygglov i mer än tre år. Fastighetsägaren, företaget Skottenborg T4 AB, måste nu betala en sanktionsavgift, men politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott vill ge rabatt.

En privatperson gjorde en anmälan om förrådet vid Stallmästaregatan till kommunen hösten 2018. Då hade det redan stått där i ett och ett halvt år, men först nu har ärendet kommit upp till beslut.

– Finns det bygglov för den här eller man rätt att placera ut containers hur som helst nuförtiden, undrade anmälaren i sitt brev till kommunen.

Förrådscontainern har stått på allmän mark som kommunen är huvudman för i mer än tre år. Foto: Miljö.- och stadsbyggnadskontoret

Enligt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse kräver förrådscontainern bygglov. Dessutom gäller inom det aktuella området ett gestaltningsprogram med krav på byggnaders material, färgsättning med mera.

Företaget äger fastigheten där containern står och intill denna. Efter tjänstemännens besök på platsen i mars gjordes en ansökan om tidsbegränsat bygglov för att flytta containern.

I juni erbjöds företaget att slippa straffavgift om rättelse vidtogs före nämndens sammanträde, det vill säga om containern revs eller flyttades. Det skedde inte.

Tjänstemännen föreslog därför full byggsanktionsavgift på 11 825 kronor. Arbetsutskottets ordförande Kenny Hansson (M) och förste vice ordförande Paul Thurn (SD) ville sänka avgiften till hälften och därmed blev det beslutsförslaget till nämnden som sammanträder om två veckor. Andre vice ordförande Lars Olsson (C ) tyckte att företaget helt skulle slippa byggsanktionsavgift.

Kenny Hansson anser inte att det är skäligt att ta ut full avgift.

– Vi resonerade som så att de har haft byggnaden där i några år utan bygglov och enligt sökande utan vetskap om att bygglov krävs. När detta uppdagades sökte de om tillfälligt bygglov för att åtgärda felet, det vill säga flytta byggnaden. Då de själva har vidtagit rättelse i kombination med ingripandet ansåg vi att det inte var skäligt med full avgift, förklarar Kenny Hansson.

Berit Önell

Uppdatering:
Artikeln är korrigerad. Det är inte kommunen som äger marken där containern står, vilket vi tidigare uppgav, utan företaget Skottenborg T4 AB. Däremot är området allmän platsmark i detaljplanen och kommunen är huvudman, det vill säga kommunen ansvarar för skötseln. Containern ägs av företagets hyresgäst Hälsoprofilen, men det är fastighetsägaren som skulle ha sökt bygglov och som därför får betala sanktionsavgiften.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se