Ny ordförande för Socialdemokraterna

Thomas Lindell har valts till ny ordförande för Socialdemokraterna i Hässleholm efter Irene Nilsson som avgått efter dryga tio år på posten.

Partiet presenterar Thomas Lindell i ett pressmeddelande där det lyfts fram att hans politiska engagemang kommit via fackliga uppdrag. Han har främst verkat i GS-facket (Grafiker-, Skogs- och Träfacket), men även inom LO och ABF. Han har bland annat haft styrelseuppdrag och medverkat i kongresser, arbetsmarknadskommitté och fackligt och politiskt råd.

– Det finns oändligt med viktiga prioriteringar inom politiken, men jag tror att vi måste hitta människors engagemang i vardagen. Vi måste göra politik till något som är en del av människors liv. Förklara hur politiken påverkar, hur olika beslut samverkar och varför just deras åsikter är viktiga, säger nyvalda ordföranden Thomas Lindell i ett pressmeddelande.

Berit Önell

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com