Gruppen-3a-328x120

Osäkra beräkningar av fosfor från åar till Finjasjön

Hur mycket näringsämnen som når Finjasjön från olika tillflöden är osäkert. Rapporten Fosforbudget för Finjasjön, som ingår i ett delprojekt i det pågående forskningsprojektet om Finjasjön, bygger inte på mätningar utan på beräkningar av flödena. Men rapporten har redan använts för att tona ned reningsverkets påverkan på sjön, i samband med miljöbedömningen för detaljplanen. Ett […]

Vill halvera straffavgift för förråd utan bygglov på allmän mark

Det är inte tillåtet att placera en förrådscontainer på allmän mark som kommunen är huvudman för. Containern har stått på platsen, på detaljplanelagd mark på T4-området, utan bygglov i mer än tre år. Fastighetsägaren, företaget Skottenborg T4 AB, måste nu betala en sanktionsavgift, men politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott vill ge rabatt. En privatperson […]

Ny ordförande för Socialdemokraterna

Thomas Lindell har valts till ny ordförande för Socialdemokraterna i Hässleholm efter Irene Nilsson som avgått efter dryga tio år på posten. Partiet presenterar Thomas Lindell i ett pressmeddelande där det lyfts fram att hans politiska engagemang kommit via fackliga uppdrag. Han har främst verkat i GS-facket (Grafiker-, Skogs- och Träfacket), men även inom LO […]

Dags att nominera Årets hässleholmare

Årets hässleholmare ska snart utses igen. Allmänheten har möjlighet att föreslå kandidater senast den 30 september. Prisutdelningen sker traditionsenligt vid Hässleholms galakväll som i år kommer att sändas digitalt från scenen i kulturhuset den 20 november. Utmärkelsen Årets hässleholmare ska gå till en person som “bidragit till att Hässleholms kommun fått en positiv uppmärksamhet i […]