logga-ligg-tjock

Va-investeringar på 1,6 miljarder väntar

Va-investeringar på 1,6 miljarder väntar

Eftersatt underhåll gör att flera reningsverk i Hässleholms kommun snart måste stängas och nya byggas. I Hörja rinner avloppsvatten vid sidan om infiltrationen och har bildat en stor vattensamling med slam, vid pilen i bilden. Foto: Miljökontoret

Investeringsbehovet för vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät i Hässleholms kommun är uppskattningsvis 1,6 miljarder kronor de närmaste 20 åren. Det berättar det kommunala bolaget Hässleholm Miljö, där Hässleholms vatten numera ingår, i ett pressmeddelande.

Pressmeddelandet talar om en underhållsskuld på grund av eftersatta ledningsnät, något som Frilagt redan berättat om. För att klara dessa kostnader måste va-taxan höjas. Enligt branschorganisationen Svenskt vattens beräkningar kommer va-avgifterna i landet i genomsnitt att fördubblas.

– Vi måste inte bara komma ifatt denna underhållsskuld, utan de närmsta 20 åren kommer våra vattenverk, avloppsreningsverk och vårt ledningsnät att behöva uppgraderas och förnyas för att möta framtida krav, säger Cornelia Ljungerud, VA-chef på Hässleholm Miljö, i pressmeddelandet.

Även vattenverken behöver uppgraderas.

Enligt pressmeddelandet är va-taxorna i Hässleholm idag bland de lägre i Sverige.

– En anledning till att vi kunnat hålla dem så låga är att man sparat in på underhåll, skriver Hässleholm Miljö.

Nu har Hässleholms vatten kommit till en punkt där ansvariga akut måste ta tag i dessa frågor, både av arbetsmiljöskäl och miljöskäl. Nya reningsverk måste byggas.

Samtidigt startar arbetet med att ta fram en vattenförsörjningsplan och en avloppsförsörjningsplan för hela kommunen.

– Det är ett stort arbete som måste göras i nära samarbete med flera förvaltningar i kommunen. Denna VA-försörjningsplan 2050, kommer ge svar på vilken ordning arbetena ska göras, var vi behöver bygga ut de närmsta 30 åren och vilken kapacitet som behövs var, säger Cornelia Ljungerud.

Flera av kommunens små reningsverk är redan utdömda. I höst kommer Röke att få ett nytt reningsverk istället för det nuvarande som enligt miljö- och stadsbyggnadsnämnden saknat reningsfunktion. Nästa år är det Hörjas tur och 2023 Västra Torups. Vid tillsynsbesök 2018 konstaterade miljökontoret allvarliga brister. I Hörja rann avloppsvattnet vid sidan om infiltrationen, i Röke släpptes det rätt ut i grundvattnet och i Västra Torup hade både vatten och slam tryckt sig förbi vallar och staket kring anläggningen. Miljökontoret beslöt därför att de tre anläggningarna skulle stängas och nya byggas.

Åtgärder kommer att krävas på fler reningsverk framöver.

Berit Önell

Läs mer:

2021-05-25 Pumpstationer och ledningsnät måste förnyas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se