torsjö live vers2

Pumpstationer och reningsverk måste förnyas

Pumpstationer och reningsverk måste förnyas

Sven Carlsson, vd för Hässleholm, MIljö, inklusive Hässleholms vatten, berättade om bolagets verksamhet under kommunfullmäktige.

Inte bara vatten- och avloppsledningarna är gamla och byts ut alldeles för långsamt i Hässleholms kommun.

– För varje år växer vår underhållsskuld. Även pumpstationer, reningsverk med mera måste förnyas. Under 60-70 år har de tjänat oss väl, men nu står vi inför stora investeringsbehov, sa Sven Carlsson, vd för Hässleholm Miljö som numera även innefattar Hässleholms vatten, när de kommunala bolagen informerade om sina verksamheter under måndagens kommunfullmäktige.

Bolagens företrädare informerade fullmäktiges ledamöter, ersättare och åhörare utifrån sina ägardirektiv och framtidsplaner. Det handlade ganska mycket om det som hänt under år 2020. Dessvärre gick det inte att via kommunens hemsida nå presentationerna som flera av de medverkande från bolagen hänvisade till. Därmed blev det svårt för allmänheten att hänga med på samma sätt som fullmäktigeledamöterna som fått dessa handlingar utskickade. Just allmänhetens rätt till insyn var huvudanledningen till att den årliga informationen från bolagen infördes 2019.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sven Carlsson berättade att med den takt va-ledningarna i kommunen byts ut idag tar det cirka 160 år innan alla är bytta.

– Men 75 år är den absolut längsta möjliga tekniska livslängden på en ledning, sa han.

Det finns 173 mil ledningar. Under 2020 byttes 11 km ut. Ekvationen går alltså inte ihop.

– Vi måste beta av underhållsskulden, sa Sven Carlsson.

Reningsverket i Röke är en av de mindre anläggningar som är så dålig att den måste bytas ut. Foto: Miljökontoret

Han förklarade att det rent krasst kommer att innebära en press på va-taxorna som enligt branschorganisationen Svenskt Vatten kommer att behöva höjas till det dubbla fram till år 2040. I Hässleholm skulle det innebära en höjning för en normalvilla från cirka 500 kronor per månad till 1 000 kronor.

– Då talar vi enbart om reinvesteringar, inga utbyggnader, sa Sven Carlsson.

Det finns också en utbyggnadsplan för vatten och avlopp som kommunfullmäktige beslutat om.

– Det som byggs ut nu är inte i centrala Hässleholm utan i utkanterna av kommunen och det är inte det billigaste.

Ett nytt minireningsverk med hög skyddsklass byggdes under 2020 i Stavshult där reningen under lång tid varit undermålig.

Enligt Sven Carlsson är det svårt att göra en prognos för framtiden.

– Den är beroende av politiska beslut, inte bara i kommunen utan även i riksdagen och EU. Till exempel har vi precis fått ett dricksvattendirektiv från EU.

Sven Carlsson berättade att även fjärrvärmeledningarna kan vara dåliga. De allra sämsta fanns tills nyligen på Nytorget där det 2020 uppstod en stor läcka som var besvärlig att åtgärda. Men det var bara stadshuset som blev av med värmen.

– Nu har stadshuset istället den modernaste biten, konstaterade Sven Carlsson.

Han passade också på att meddela att tekniska förvaltningen i fortsättningen får klara snöröjning och halkbekämpning utan Hässleholm Miljös hjälp.

– Vi värmer inte längre upp Nytorget med våra otäta ledningar, förklarade han.

Hässleholm Miljö, inklusive Hässleholms vatten, hade i fjol en total omsättning på 400 miljoner kronor, ett resultat på 26 miljoner kronor och 140 medarbetare. Intäkterna kommer främst från Hässleholms kretsloppscenter där förorenade massor och annat avfall tas emot affärsmässigt. Under 2020 togs 276 000 ton avfall emot och årets resultat för den delen av verksamheten var ungefär lika stor som hela bolagets resultat, 26,5 miljoner kronor. Liksom tidigare har bolaget problem med att minska utsläppen till Prästabäcken som tar emot renat lakvatten från anläggningen.

Fjärrvärmen gick back med 2,5 miljoner kronor på grund av den milda vintern 2019-2020. Kostnaderna minskar dock långsiktigt genom den nya ackumulatortanken. Va-verksamhet och insamling av hushållsavfall finansieras med taxor som ska ligga på självkostnadspris. Ändå gick renhållningen med en miljon plus under 2020.

– Plast- och pappersförpackningar ökade på grund av ökad näthandel under pandemin, berättade Sven Carlsson.

Samtidigt har återvinningscentralerna aldrig haft så många besökare som under 2020, en ökning med 20-21 procent. Ett bomsystem infördes och en analys ska ge svar på när kunderna helst vill komma så att öppettiderna kan anpassas.

Hibabs vd Kent Johanesson berättade om Hammarmölledam, byggnationen på Norra Station med mera.

Hibabs vd Kent Johannesson berättade bland annat om planerna på naturreservat på 320 hektar på Hovdalaområdet. Beslut väntas före sommaren.

Hibab vill ha kvar kraftverket vid Hammarmölledamm som byggdes i början på 1900-talet. Men hovrätten har nu fastställt länsstyrelsens höga säkerhetsklassning av anläggningen till klass B. Kent Johannesson förklarade att bolaget nu antingen måste riva anläggningen eller fortsätta rättsprocessen.

Han berättade om restaureringen av Boketorp och den röda ladan intill med stöd av länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Jordbruksverket. Takteglet kommer från Havremagasinet.

– Det har en fin patina som passar in i miljön, sa Kent Johannesson.

Frågan är vad som ska hända med Hammarmölledamm när hovrätten nu gett länsstyrelsen rätt angående skyddsklassningen.

Hibab satsar på solceller. Det snart färdigbyggda huset på Norra Station, där Skånetrafiken ska flytta in, har redan sedan några veckor fungerande solceller på taket. En solcellsanläggning finns också på fastigheten Byggaren 3 på Hantverkargatan, där Eolus vind och tekniska förvaltningen har kontor. 2020 producerade denna drygt 118 000 kWh, vilket motsvarar 24 villors årsbehov av el.

Hässlehems ordförande Calle Littke och vd Stephan Persson berättade om bostadsbolagets kommande projekt. Bostäder har nyligen byggts eller är på gång bland annat på Garnisonen, på Bokebergsområdet, vid Kyrkskolan, i Sösdala, i Vinslöv, och i Hästveda.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se