torsjö live

Va-investeringar på 1,6 miljarder väntar

Investeringsbehovet för vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät i Hässleholms kommun är uppskattningsvis 1,6 miljarder kronor de närmaste 20 åren. Det berättar det kommunala bolaget Hässleholm Miljö, där Hässleholms vatten numera ingår, i ett pressmeddelande. Pressmeddelandet talar om en underhållsskuld på grund av eftersatta ledningsnät, något som Frilagt redan berättat om. För att klara dessa kostnader måste […]

Vi behöver en bättre fungerande vattenvård

INSÄNDARE. Svensk vattenvård fungerar inte! Sverige behöver en vattenminister.De viktiga grunda områdena runt Skånes kust är ofta de mest utsatta områdena av utfyllnader, kusterosion, byggandet av vindkraft, bryggor och utsläpp av föroreningar. Här finns också bortglömda gamla spöknät som dykare ser men har få möjligheter för att ta upp de gamla fiskenäten. I dagens fiskebåtar […]

Ett covidfall till i äldreomsorgen trots vaccin

Ytterligare en vårdtagare inom Hässleholm kommuns äldreomsorg har smittats av covid-19 trots full vaccination. Men smittspridningen fortsätter att minska i Skåne, liksom antalet inlagda på sjukhus med covid-19. Besöksförbudet på sjukhusen upphör därför på måndag, den 7 juni. Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun, berättar att totalt sex vaccinerade smittats inom omsorgsverksamheterna. Trots […]

SD agerar som politiska vildar

INSÄNDARE. Du har fel Joachim Fors!Utan Sverigedemokraternas röster hade det inte blivit någon renovering av Sösdalas simhall. Räknar du ihop rösterna för M, KD, L, FV och SD  blir det en klar majoritet till restalliansens fördel. Du påstår och räknar in SD bland dem som är (var) emot en renovering. Räknar du bort FV, som […]

Livsfarligt skräp i naturen

INSÄNDARE. Under en löprunda utmed en större väg springer jag 10 km och förvånas över allt skräp som finns i vägkanterna. Jag stannar till för att samla öl- och energidrycksburkar samt petflaskor. Det bli en full kasse och vidarebefordran till Lions burkinsamling. Innan vårgrönskan tog över hände det att jag såg  enstaka burkar inne på […]