Gruppen-3a-328x120

Vi behöver en bättre fungerande vattenvård

Vi behöver en bättre fungerande vattenvård

INSÄNDARE. Svensk vattenvård fungerar inte! Sverige behöver en vattenminister.
De viktiga grunda områdena runt Skånes kust är ofta de mest utsatta områdena av utfyllnader, kusterosion, byggandet av vindkraft, bryggor och utsläpp av föroreningar. Här finns också bortglömda gamla spöknät som dykare ser men har få möjligheter för att ta upp de gamla fiskenäten. I dagens fiskebåtar finns modern teknik som gör att de vet exakt var deras vakare är och även om vakarna försvinner så hittar de fiskenäten. Problemen är mest av gamla fiskenät men även allt annat som har hamnat i havet. Att dragga efter gamla spöknät på grunda områden är ingen bra metod eftersom man vet inte vad som finns på botten. Vi i SCSC tycker att områden ner till 12 meters djup skulle dykarna kunna markera spöknäten med lina och boj. Sedan rapporterar man till kustfiskare i området som i sin tur hämtar upp spöknätet. Att använda kustfiskare och dykare i nära samarbete skulle i sin tur föra med sig att kunskapen skulle öka på sikt om vårt gemensamma hav.
Malmö och Köpenhamn vill fylla ut ännu mer av de grunda bottenområdena på den svenska och danska sidan i Öresund. Havets barnkammare är som en tropisk regnskog också viktig för att undvika klimatförändringar. Att förvalta dessa ålgräsängar då är inte syftet att ytterligare fylla ut de grunda bottnarna varken i Öresund eller på andra platser.
Lommabukten får försämrad vattenomsättning vilket kan innebära att ännu mer av detta grunda område får försämrad vattenkvalitet och sämre förhållande för växter och djur.
1 hektar produktivt grundområde har ett värde på ca 300 000 kr/år. Att plantera nytt ålgräs på de grunda områden kostar ca 2 miljoner per hektar och då vet man inte om ålgräset kommer att etablera sig på sikt.

Hotad ålgräsäng med block och sten. Foto: Klas Thermaenius

Kjell Andersson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se