torsjö live vers2

Vill minska information om reningsverk

Bilden visar Hässleholms reningsverk.

Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö som tagit över kommunens va-verksamhet genom köpet av Hässleholms vatten, vill minska informationen om reningsverkens status till miljökontoret och därmed till allmänheten. I förra veckan meddelade bolaget Frilagt att kvartalsrapporterna upphört efter överenskommmelse med miljökontoret. Men det var lögn. Miljökontoret hade tvärtom sagt nej, bland annat för att rapporterna behövs […]