torsjö live vers2

Vill minska information om reningsverk

Vill minska information om reningsverk

Hässleholm Miljö vill sluta med kvartalsrapporter för reningsverken, trots att den långvariga driftstörningen i reningverket i Hässleholm inte är utredd. Foto: Berit Önell

Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö som tagit över kommunens va-verksamhet genom köpet av Hässleholms vatten, vill minska informationen om reningsverkens status till miljökontoret och därmed till allmänheten. I förra veckan meddelade bolaget Frilagt att kvartalsrapporterna upphört efter överenskommmelse med miljökontoret. Men det var lögn. Miljökontoret hade tvärtom sagt nej, bland annat för att rapporterna behövs för att visa om åtgärder mot driftstörningar gett resultat.

Kvartalsrapporterna är en sammanställning av kommunens fem större reningsverks funktion per kvartal. Bland annat redovisas utsläppsvärden och eventuella driftsproblem. Tack vare rapporten för första kvartalet i år fick miljökontoret, och även Frilagt, veta att det varit problem med det biologiska steget på reningsverket i Hässleholm ända sedan i januari, något som kompenserats med ökad luftning och ökad dosering av kemikalier. Riktvärdena hade dock inte överskridits under januari-mars och därför hade ingen anmälan om driftsstörning gjorts. När det i juni gjordes en sådan anmälan, eftersom det då visat sig att riktvärdet för totalfosfor under maj månad överskridits, fanns information om bakgrunden tillgänglig i kvartalsrapporten. Nästa rapport bör visa vilken effekt åtgärderna haft.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I förra veckan begärde Frilagt att få ut några offentliga handlingar från Hässleholm Miljö, bland annat kvartalsrapporten för andra kvartalet.

Men den var inte klar. Det berättade Hässleholm Miljös marknadschef Emma-Karin Trygg Vincic i ett mejl till Frilagt i fredags, den 9 juli. Hon meddelade då också att kvartalsrapporterna upphört från och med juni, det vill säga rapporten för kvartal två skulle bli den sista. Hon skrev: “För info så har vi i överenskommelse med Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, upphört med kvartalsrapporterna från juni i år. Istället lämnar vi ut löpande anmälningar om vi överskrider miljötillståndet.” Detta var alltså inte sant.

På Frilagts fråga om varför kvartalsrapporterna skulle upphöra svarade Emma-Karin Trygg Vincic att avvikelser och bräddningar idag rapporteras löpande. Hon skrev bland annat: “Mätvärden och utsläppsmängder rapporteras fortfarande årsvis i miljörapporten, kan studeras detaljerat vid tillsynstillfällen eller begäras ut av tillsynsmyndigheten i samband med anmälningar. Kvartalsrapporten tillför därmed inte någon extra information.”

Hässleholms vattens miljöingenjör Cecilia Hultin använde ungefär samma argumentation när hon på torsdagseftermiddagen den 8 juli frågade om kvartalsrapporterna kunde slopas. Hon menar i sitt mejl till miljökontoret att rapporterna inte längre är nödvändiga eftersom överskridande av riktvärden sedan i mars i år anmäls direkt till miljökontoret via en anmälningsmall. Hon hänvisar också till miljöbalkens förordning om verksamhetsutövares egenkontroll. Denna har dock funnits sedan 1998, inklusive kravet att omedelbart anmäla misstänkta driftsstörningar till tillsynsmyndigheten, i dettta fall miljökontoret.

Cecilia Hultin ber om ett skriftligt svar på sin fråga och skriver till miljökontoret: “Jag misstänker att kvartalsrapporterna kom till under en tid då vi inte hade resurser att direkt hinna anmäla allt.”

Men miljöchef Torbjörn Håkansson berättar att miljökontoret ställer krav på att rapporterna ska fortsätta eftersom de i nuläget behövs för tillsynen då de kan visa om vidtagna åtgärder efter exempelvis överskridande av riktvärden har gett resultat.

Miljöinspektör Anna Brandin skriver i mejl till Cecilia Hultin: “I kvartalsrapporterna har ni möjlighet att visa på att vidtagna åtgärder efter ett överskridande av riktvärden har gett resultat.”

Detta mejl sänds först på lördagsmorgonen. Anna Brandin är där tydlig med att både kvartalsrapporter och anmälningar om driftsstörningar fortsättningsvis ska lämnas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Hon förklarar dock att frågan kan tas upp på nytt efter sommaren.

Men redan på torsdagseftermiddagen står det klart för Hässleholms vatten att kvartalsrapporterna inte kan upphöra, åtminstone inte så snart.

Miljöinspektör Anna Brandin meddelar sent på torsdagseftermiddagen Cecilia Hultin att hon inte nu kommer att kunna ge ett svar på hur miljökontoret ställer sig till att ta bort kvartalsrapporterna framöver. Anna Brandin skriver: “Vi behöver göra en helhetsbedömning av vad det innebär för vår tillsyn.”

Cecilia Hultin svarar då att rapporteringen fortsätter enligt tidigare överenskommelse.

Berit Önell

Läs mer:

2021-05-21 Bristfällig funktion på reningsverket sedan januari

2021-06-11 Varning för algkulor och anmälan om driftstörning

2021-06-18 Tredubblad kemikaliedosering för att rädda reningsverket

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se