torsjö live

Varning för algkulor och anmälan om driftsstörning

Varning för algkulor och anmälan om driftsstörning

Kommunen varnar nu för de små vita och ljusgröna algkulorna som kan vara giftiga.

På fredagseftermiddagen, mitt i studentfirandet, gick Hässleholms kommun ut med en varning för de giftiga små algkulor som Frilagt i förra veckan berättade hade återkommit till Finjasjön. Ungefär samtidigt skickades ett pressmeddelande om att reningsverket i Hässleholms överskridit riktvärdet för fosfor under maj månad. Förklaringen uppgavs vara en driftsstörning som inte kompenserats snabbt nog med ökad dosering av kemikalier. En utredning har nu tillsatts för att optimera reningseffekten.

Frilagt kunde under eftermiddagen inte nå någon ansvarig för att få mer information, men har tidigare berättat om en driftsstörning i reningsverket som pågått sedan i januari och kompenserats med just ökad dosering av fällningskemikalien järnklorid och ökad luftning. Det är det biologiska reningssteget i verket som krånglar.

En anmälan om att reningsverket överskridit rikvärdet för fosfor under maj månad har lämnats till miljönämnden. Foto: Berit Önell

Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö, där Hässleholms vattens va-verksamhet numera ingår berättar i pressmeddelandet att en anmälan om överskridande av riktvärden gjorts till miljönämnden, såsom Naturvårdsverkets föreskrifter kräver.

– Varken miljö eller människor påverkades av driftsstörningen och vattnet som når Finjasjön har normala värden, påstår Hässleholm Miljö i pressmeddelandet.

Det var värdena för totalfosfor ut från reningsverket som var förhöjda och dessa ska ha kompenserats när vattnet passerat Magle våtmark.

Hässleholm Miljö förklarar att dagliga driftprover visar vilken dosering av kemikalier som behövs i reningsverket, dock med viss eftersläpning.

– Under våren har halterna av fosfor varierat mycket snabbt och kompensation med fällningskemikalier har därför inte följt med tillräckligt fort, vilket gett högre halter ut från verket, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Varningen för alger finns på kommunens hemsida.

– Med värmen kommer algblomning i sjöar. Var särskilt uppmärksam på cyanobakterier om du ska bada, skriver kommunen.

Det gäller alltså inte enbart de tidigare mer vanliga algblomningarna med tjockt av blågröna alger i Finjasjön. Giftiga cyanobakterier kan också uppträda som alger i form av de små, oftast mellan en och åtta mm i diameter, algkulor som påträffades mellan Sjörröd och Ormanäs i augusti 2020. Konsultföretaget Regito, som då konstaterade att de var av arten Gloeotrichia echinulata, skrev i sin rapport att denna inte dokumenterats i Finjasjön sedan 1940. Det var innan reningsverket byggdes och då Finjasjön var starkt påverkad av orenat avloppsvatten. Algblomningar gynnas generellt av näringsrikt vatten.

– Undvik att bada om du ser tecken på dessa kulor. Det är extra viktigt att barn och hundar inte får i sig vattnet, skriver kommunen.

Berit Önell

Läs mer:

2021-05-21 Bristfällig funktion på reningsverket sedan januari

2021-06-03 Giftiga algbollar kan vara tillbaka i Finjasjön

2021-06-08 Alger stoppar fiske i Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se