Gruppen-3a-328x120

Giftiga algbollar kan vara tillbaka i Finjasjön

Giftiga algbollar kan vara tillbaka i Finjasjön

De små vita och ljusgröna algkulorna som rör sig nere i vattnet liknar de giftiga algbollarna från i fjol. Foto: Linus Jepsson 2021-05-31

De giftiga små algbollarna som kommunen varnade för i augusti förra året verkar vara tillbaka i Finjasjön. Det är blågröna alger, cyanobakterier, men liknar inte en vanlig blågrön algblomning utan består av små vita eller ljusgröna kulor, mindre än en cm i diameter, som rör sig i vattenmassan. De kan alltså bilda gift och om de syns till i vattnet är det olämpligt att bada, särskilt för små barn och hundar.

Kommunens miljöchef Torbjörn Håkansson har en dialog med länsstyrelsen i frågan, men ser i nuläget ingen anledning att varna allmänheten och inte heller att undersöka algerna i mikroskop för att säkert kunna artbestämma dem.

Förra året artbestämde konsultföretaget Regito algkulorna, Gloeotrichia echinulata, som förekom rikligt mellan Ormanäs och Sjörröd i Finjasjöns östra del. Denna alg har aldrig observerats i djuphålan där Regito regelbundet undersökte växtplankton under åren 1992-2020. Regito har inte längre uppdraget att sköta provtagningarna i Finjasjön.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljökontoret bedömde i augusti 2020 att det fanns skäl gå ut med en varning på kommunens hemsida om algkulorna och att avråda från bad när de var synliga.

— Det kanske är bra med en blänkare om att algblomning kan se ut så här också, sa vikarierande miljöchefen Carina Westerlund då till Frilagt.

Enligt Regitos rapport dokumenterades Gloeotrichia echinulata i Finjasjön 1940, vid dåvarande Finjasjöbaden i Sjörröd, innan reningsverket byggdes och har inte noterats här förrän 2020.

Gloeotrichia echinulata från Finjasjön i mikroskop. Foto: Johan Fossblad 2020-08-04

Linus Jepsson, som bor i närheten, har sett liknande algkulor i området de senaste två-tre åren, oftast på sensommaren. Nu verkar de vara tillbaka.

– Jag har aldrig sett dem så här tidigt på sommaren, säger han.

Han beskriver hur kulorna far upp när han trampar i sedimentet på sjöbottnen. Sedan rör de sig upp genom vattnet. De ligger inte på ytan.

– De har ökat i antal sedan förra veckan, säger han och det bekräftas av hans bilder från olika dagar.

Algkulorna har blivit fler de senaste dagarna. Foto: Linus Jepsson 2021-06-03

Han tycker att det är märkligt att miljökontoret inte har större intresse av att undersöka vad det är för alger.

– Alger som inte varit här på många år verkar återkomma och dominerar i den här delen av sjön. Det måste tas på allvar, säger han.

På bilderna syns också mörkare gröna och något större klumpar av alger.

– Det relevanta är väl att ta reda på vad det är och se till att ingen får i sig av vattnet, säger Linus Jepsson.

De senaste dagarna har dessutom bruna klumpar flutit omkring på ytan och vattnet i sjön luktar illa.

Miljökontoret fick Linus Jepssons bilder i förra veckan. Miljökontoret har skickat dem vidare till länsstyrelsen och också haft kontakt med det nya konsultföretaget Calluna som tar prover i Finjasjön.

De senaste dagarna har en brun sörja flutit på vattenytan och sjön har luktat illa. Foto: Linus Jepsson 2021-06-03

Torbjörn Håkansson och en miljöinspektör besökte med anledning av bilderna och informationen från Linus Jepsson Sjörröd, men hittade inte några vita eller ljusgröna små kulor.

Torbjörn Håkansson svarar först via mejl på frågor från Frilagt: “I nuläget har vi inga planer att gå vidare med frågan som du lyfter, då de vita prickarna vi noterade vid platsbesöket bestod av pollen, delar från sälgens blommor samt insekter. Vi har därmed inte heller öppnat upp något ärende.”

Eftersom de bara såg enstaka gröna alger bedömer han att det inte är fråga om algblomning.

Han ser ingen anledning att varna allmänheten. Han skriver: “Att alger förekommer i en sjö är dock normalt och kan aldrig helt undvikas då det är en del av ekosystemet”.

Torbjörn Håkansson berättar att det är Thomas Lakowitz på länsstyrelsen som fått bilderna och även konsulterat sina kollegor. Thomas Lakowitz ingår i en forskningsgrupp som arbetat med Finjasjön i tre år med anslag från Havs- och vattenmyndigheten.

De mörkare gröna större algklumparna förekommer i samma område. Foto: Linus Jepsson

Torbjörn Håkansson säger på telefon på onsdagen att miljökokontoret inväntar svar från länsstyrelsen.

Är det inte aktuellt att varna för bad ifall det finns misstankar om de här algkulorna som syntes förra året?

– Det finns alger till och från i sjöar. I dagsläget har vi inga belägg för att de är giftiga, säger Torbjörn Håkansson.

Han har för närvarande inte heller några planer på att be konsulterna leta efter algkulorna för att kunna undersöka dem i mikroskop.

– Det har vi inte tagit ställning till idag, säger han på onsdagseftermiddagen.

Heléne Annadotter på Regito, som har doktorerat i algologi, har tittat på Linus Jepssons bilder. Hon tycker att de små kulorna ser likadana ut som i fjol, men vågar inte säga säkert utan att mikroskopera. Hon säger att de större klumparna också kan vara något slags blågröna alger.

Heléne Annadotter på Regito anser att allmänheten bör avrådas från bad när algbollarna syns. Foto: Johan Forssblad

– Det var Gloeotrichia i vårt prov förra gången, men det fanns också Microsystis. Troligen är det en blandning, säger hon.

I vilket fall förutsätter hon att det handlar om blågröna alger som kan bilda gift.

– Jag tycker absolut att de ska varna allmänheten. Det är min uppfattning, säger hon.

Framförallt menar hon att det är viktigt att små barn och hundar inte får i sig av vattnet om det finns giftiga alger.

– För hundar kan det vara väldigt farligt om de springer ut på grunt vatten och sedan slickar pälsen, säger hon.

Hon betonar att alla algblomningar bör betraktas som giftiga.

– I slutet på 1980-talet gjorde vi undersökningar av toxiner i alger i Finjasjön på somrarna. Algerna var oftast toxiska, säger hon.

Hon konstaterar att Finjasjön är en heterogen sjö och att dess status ofta är sämst just vid Sjörröd. Men provtagningarna har i regel inte skett i det området. 2018 ingick Sjörröd dock i en undersökning som gjordes med hjälp av dykare och en musselinventering.

Heléne Annadotter hoppas att mer fokus framöver kommer att läggas på att ta reda på vad det är som gör att det finns mer cyanobakterier i Sjörrödsområdet. Nya fenomen är särskilt intressanta att undersöka.

– Om de här algerna inte brukat finnas i Sjörröd och sedan plötsligt kommit dit beror det antagligen på en störning i den delen av sjön, säger hon.

När algkulorna observerades 1940 var sjön påverkad av ökande utsläpp av avloppsvatten.

– Det kan ha varit orsak till att algen blommade vid Finjasjöbaden, säger Heléne Annadotter.

Frilagt har sökt Thomas Lakowitz och Calluna AB.

Berit Önell

Fakta om alggifter:
Blågröna alger kan bilda tre slags gift: nervtoxin, levertoxin och tarmtoxin. Symptom kan uppstå efter bad eller förtäring av vatten eller fisk från sjöar med algblomning. Det har hänt att hundar avlidit efter att ha druckit av vatten med kraftig algblomning. Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs mer:

2020-08-07 Varning för giftiga algbollar i Finjasjön

2021-05-04 Oväntat sämre siktdjup och nya giftalger i Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se