Gruppen-3a-328x120

Kommunen har sagt upp Hovdalas avtal – Hoppas få lägre hyra

Kommunen har sagt upp Hovdalas avtal – Hoppas få lägre hyra

Hässleholms kommun har sagt upp Hovdala slotts avtal med Statens fastighetsverk i hopp om att kunna förhandla ner hyran. Motiveringen är att flera av statens större investeringar som hyran baserats på nu ska vara avskrivna. Men det finns också nya investeringsbehov. Grundhyran är idag 2,2 miljoner kronor och därutöver tillkommer indexuppräkning.

De första avtalen tecknades för Hovdala slott redan på 1990-talet. De nu gällande avtalen tillkom under perioden 2004-2008.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Hovdalas hyresavtal med staten är uppsagda. Foto: Lotta Persson
Slottschef Jens Olsson anser, liksom politikerna, att det finns skäl att förhandla ner hyrorna. Foto: Lotta Persson

Slottschef Jens Olsson betonar att avtalen är uppsagda för omförhandling, inte för avflyttning.

I tjänsteskrivelsen inför beslutet i kultur- och fritidsnämnden den 23 juni stod det dock: ”I det fall Hässleholms kommun och Statens fastighetsverk ej kan komma överens om nya avtal kan detta medföra konsekvenser för verksamhetens brukare då en eventuell avflytt kan bli aktuell”.

– Vi vill diskutera gränsdragningar och hyresnivåer, säger Jens Olsson.

Bland annat betalar kommunen 178 000 kronor per år för parkeringsplatsen från 2006 vars investeringskostnad nu ska vara avskriven.

– Det borde leda till någon hyressänkning, säger jens Olsson.

Ett annat skäl att omförhandla avtalen är att de har olika löptider. Kommunen vill samordna tiderna och ha färre avtal. Idag finns fem olika. Det är fyra hyresatal och ett nyttjanderättsavtal eller “avtal om förvaltning, nyttjande och utveckling” som också reglerar vilken part som ansvarar för vad.

Kommunen har bekostat vissa investeringar, bland annat indragning av kommunalt vatten sedan Hovdalas brunn dönts ut av miljökontoret på grund av för höga fluorhalter. Fiber har också dragits fram till slottet.

Nya investeringar som väntar är bland annat nytt låssystem och kylanläggning till restaurangen.

– Miljökraven för kylanläggningar har ändrats och lås är fruktansvärt dyrt, säger Jens Olsson.

Han berättar också att slottet har problem med sättningsskador.

– Det får staten stå för. Kanske belastar det hyran, säger han.

De senast årens nedskärningar inom kommunens kultur- och fritidsbudget har påverkat Hovdalas verksamhet. Jens Olsson har tidigare uttryckt oro för att man inte ska kunna leva upp till avtalet med Statens fastighetsverk om det blir för stora personalneddragningar. Men så illa bedömer han inte att det är nu.

– Det handlar möjligen om gränsdragningar. Men vi måste ha personal som kan utföra uppdraget och vi ligger på marginalen och under den ibland, säger Jens Olsson.

Han tycker att det är bra att avtalen diskuteras och är inte orolig för utgången. Han har inte hört något om att det skule bli kris om kommunen inte får sänkt hyra för Hovdala.

I höst väntar förhandlingar.

– Juristerna får titta på det, säger Jens Olsson.

Han kommer dock också att vara med vid förhandlingarna eftersom han ansvarar för driften av verksamheten. Även tekniska förvaltningen ska vara med som kommunens fastighetsägare och den part som sannolikt kommer att stå för avtalen i fortsättningen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se