Gruppen-3a-328x120

Kraftig ökning av covid-19 i Hässleholm

Kraftig ökning av covid-19 i Hässleholm

Smittspridningen ökade åter kraftigt i Hässleholm under förra veckan, enligt Region Skånes lägesbild.

Smittspridningen ökade på nytt kraftigt i Hässleholms kommun under vecka 32 med 40 nya fall av covid-19 efter en inbromsning i vecka 31 då bara tre nya fall konstaterades. I Skåne registrerades enligt ett pressmeddelande från Region Skåne totalt 621 nya fall, en ökning med 32 procent jämfört med föregående vecka. 100 procent av de smittade i Skåne hade nu deltavarianten.

Region Skånes biträdande smittskyddsläkare Eva Gustafsson konstaterar i pressmeddelandet att den negativa utvecklingen som pågått i några veckor fortsätter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Flest fall fortsätter det att vara i åldersgrupperna från 5 år upp till 39 år. Det gör det extra viktigt att man på skolorna gör allt som är möjligt för att förhindra smittspridning nu när höstterminen drar igång, säger hon.

Hon uppmanar skolorna att göra anpassningar för att minimera riskerna med smittspridning.

– Exempel på detta är att undvika trängsel, att ha mindre grupper och gärna ha uteaktiviteter när det är möjligt, säger Eva Gustafsson.

Region Skåne meddelar också att många i gymnasieåldern vaccinerat sig mot covid-19 inför skolstarten. Intresset är fortsatt stort i åldersgruppen 16-17 år där hittills nästan 32 procent fått sin första dos.

Hässleholm hade näst störst smittspridning i Skåne under förra veckan, räknat i förhållande till folkmängden, 76 nya fall per 100 000 invånare. Bara i en kommun, Vellinge, var det värre med 78 fall per 100 000 invånare. Snittet för Skåne var betydligt lägre, 45 nya fall per 100 000 invånare.

Ökningen verkar fortsätta. Region Skånes statistik för tisdagen visar att 150 nya fall per dag bekräftats enligt ett rullande sjudagarsmedel. Det är en rejäl ökning jämfört med förra veckan då motsvarande siffror var 68 på tisdagen och 80 på torsdagen.

Antalet skåningar som vårdas på sjukhus med covid-19 har också ökat. För närvarande är 15 personer inlagda, varav fyra på intensivvårdsavdelning.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se