Gruppen-3a-328x120

Kommunalråd svänger om skyddsavstånd

Två av tre kommunalråd vill åter skriva in ett 1 000 meters skyddsavstånd till reningsverket i detaljplaneförslaget. Deras yttrande går nu direkt till samrådet utan att passera kommunstyrelsen. De föreslår också – trots att de redan vet att det inte håller juridiskt – att det ska utredas om ett civilrättsligt avtal kan säkerställa att de […]

Fiber i bolag väntas avlasta kommunens ekonomi

Kommunens fiberavdelning bör bolagiseras, bland annat för att avlasta kommunens ekonomi från ett nedskrivningsbehov på 150 miljoner kronor. Det anser kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) som röstade ner kommunalrådet Lena Wallentheim (S) vid onsdagens sammanträde. Lena Wallentheim befarar att insynen minskar ytterligare efter en bolagisering som också gör det lättare […]

Efter dödsfallet- Patientsäkerheten förbättras i omsorgen

Efter dödsfallet på Solgården i Hästveda lovar omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun att patientsäkerheten ska förbättras. Det ska inte hända igen att en vårdtagare som fallit två gånger på samma kväll, slagit i huvudet och är svår att få kontakt med varken får besök av sjuksköterska eller läkare. Inspektionen för vård och omsorg har krävt kompletteringar […]