torsjö live vers2

Kommunalråd svänger om skyddsavstånd

Kommunalråd svänger om skyddsavstånd

Kommunalråden beslöt föreslå att ett utvidgat skyddsavstånd på 1 000 meter från reningsverket på nytt skrivs in i planen, det gröna i kartan.

Två av tre kommunalråd vill åter skriva in ett 1 000 meters skyddsavstånd till reningsverket i detaljplaneförslaget. Deras yttrande går nu direkt till samrådet utan att passera kommunstyrelsen. De föreslår också – trots att de redan vet att det inte håller juridiskt – att det ska utredas om ett civilrättsligt avtal kan säkerställa att de boende närmast reningsverket får bo kvar så länge de vill och att kommunen sedan löser in fastigheterna. I det är alla tre eniga.

Det har under många år varit strid om förslaget att inga nya bostäder skulle tillåtas inom ett område med en radie på 1 000 meter från reningsverket. I planförslaget är detta inte med, däremot nämns ett påverkansområde på 1 000 meter. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden drev i mars igenom en återremiss för att 1 000-metersavståndet skulle skrivas in i förslaget, men i juni sa samma nämnd nej till det.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Henrik Andersson

Lars Johnsson (M) och Hanna Nilsson (SD) röstade nu för att ett utvidgat skyddsavstånd på 1 000 meter skulle stå med i yttrandet. Befintliga fastigheter mellan 300 och 1 000 meter från reningsverket föreslås dock få ha kvar sina byggrätter.

Lena Wallentheim sa nej till 1 000-metersavståndet och reserverades sig på den punkten.

– Vi har varit emot det hela tiden, vi vill ha bedömningar i varje enskilt fall beroende på hur det ser ut. 1 000 meter från reningsverket är också utanför planförslaget, säger hon.

Däremot var kommunalråden överens om den andra punkten, att det bör utredas om det går att skriva avtal med fastighetsägarna Linus Jepsson och Jan Tillgren. Alla tre tycks redan ha glömt att tjänstemännen vid ett möte i augusti gav dem besked om att det inte är juridiskt möjligt. Åtminstone inte om fastigheterna planläggs som natur. Detta berättade både Hanna Nilsson och Lena Wallentheim för Frilagt efter mötet medan Lars Johnsson sa att det inte var utrett. Frilagt har också tidigare berättat att sådana avtal inte står över detaljplanen.

Kommunalrådet Lena Wallentheim.

Hanna Nilsson och Lena Wallentheim har båda tidigare sagt att Jepsson och Tillgren inte ska behöva leva med ett ständigt hot om att deras bostäder kan lösas in. Hanna Nilsson har föreslagit att skrivningar i planförslaget som ger kommunen rätt att tvångsinlösa bostäderna ska tas bort. Hon har till och med varit beredd att rösta nej till hela planförslaget om frågan inte får en lösning. Men när yttrandet ska antas låter det annorlunda.

– Vi är väldigt nöjda med det som står där. Det är det vi har yrkat hela tiden, säger Hanna Nilsson efter onsdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se