torsjö live vers2

Plan för reningsverket i konflikt med järnvägen

Det finns en stor risk för konflikt mellan reningsverket i Hässleholm och riksintresset den nya stambanan som ska byggas ut med två spår. Förslaget till detaljplan för reningsverket kan också äventyra kommunens önskemål om ett centralt stationsläge. Trafikverket vill begränsa byggrätten inom reningsverksområdet och varnar för uppförande av stora byggnader som är svåra att flytta. […]