torsjö live vers2

Hemtjänstens medicindelegeringar ogiltiga

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun.

Sjuksköterskan i Hässleholms kommun som i somras avslöjades med falsk legitimation hade utfärdat delegeringar till undersköterskor och vårdbiträden i hemtjänsten så att de fick rätt att dela ut medicin med mera. Dessa blev ogiltiga när sköterskans legitimation drogs in. Men istället för att låta berörd personal förnya sina delegeringar enligt rutinerna strök en annan sjuksköterska […]