torsjö live

Hemtjänstens medicindelegeringar ogiltiga

Hemtjänstens medicindelegeringar ogiltiga

Sjuksköterskan i Hässleholms kommun som i somras avslöjades med falsk legitimation hade utfärdat delegeringar till undersköterskor och vårdbiträden i hemtjänsten så att de fick rätt att dela ut medicin med mera. Dessa blev ogiltiga när sköterskans legitimation drogs in. Men istället för att låta berörd personal förnya sina delegeringar enligt rutinerna strök en annan sjuksköterska bara över kollegans namnteckning och satte dit sin egen. Nu måste hela personalen på cirka 50 personer gå om den grundläggande delegeringsutbildningen.

Det har varit stökigt i det aktuella hemtjänstområdet den senaste tiden. Vissa i personalen står utan delegering i väntan på utbildningen. Andra har fått tillfälliga delegeringar för att vårdtagarna ska kunna få sin medicin och andra insatser som kräver delegering.

Normalt går bara nyanställd personal den tre timmar långa grundläggande delegeringsutbildningen. Därefter förnyas delegeringen med vissa intervaller genom digital utbildning och prov.

Den falska sjuksköterskan slutade den 2 juli. Men inte förrän nyligen fick personalen information om att de måste förnya delegeringarna. En del märkte det först när de blev utkastade ur det digitala systemet på grund av att de inte hade giltig delegering.

Den andra sjuksköterskans agerade för att snabbt lösa problemet var inte enligt reglerna. Det ledde till att det blev så rörigt att kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska bestämde att alla inom hemtjänstområdet nu måste gå om utbildningen, även de som fått sin delegering av en annan sjuksköterska.

– Det är bråttom nu. Cirka 20 personer ska utbildas på fredag, berättar en anställd som vill vara anonym eftersom personalen tidigare fått bannor av en chef för att någon kontaktat Frilagt.

Den anställda berättar att en del av personalen fått frågan om de vetat om att sjuksköterskan som slutade inte var behörig.

– Hur skulle vi veta det? Det var de som anställt henne som var ansvariga. Alla är bara irriterade nu. Vi hade ifrågasatte henne länge eftersom hon tog konstiga beslut. Var och en ska ha koll på sin delegation, men i ett fall som detta kunde väl cheferna ha informerat om vad som gällde.

Den anställda ifrågasätter beslutet att hela gruppen ska göra om delegeringsutbildningen.

– Jag tycker att det är fel väg att gå, säger hen.

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska, säger att hon vill ta ett samlat grepp över delegeringarna i hemtjänstområdet.

– Jag håller på att utreda detta, säger hon.

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun

Hon har bedömt att all personal måste gå om den grundläggande utbildningen, även om deras delegeringar egentligen är giltiga.

– Det är jag som vill detta. Jag vill säkerställa att alla har den kompetens som krävs, säger hon.

Är inte den andra sjuksköterskan heller tillförlitlig?

– Jo, det tänker jag att hon är. Men det finns oklarheter med delegeringarna, säger Birgitta Ljungbeck.

Hon konstaterar att sjuksköterskan inte gjorde rätt när delegeringarna skrevs om.

– Det handlar om att det var ostrukturerat. Det är svårt att utläsa vilken som är giltig och ogiltig och hur förnyelsen gick till, säger hon.

Kan en sköterska skriva på det någon annan godkänt?

– Det ska man ju inte. Sjuksköterskan måste se diplomet och det handlar också om hur länge personalen varit där och hur väl man känner denna. Checklistan har kanske inte använts som den ska här, säger Birgitta Ljungbeck.

Hon menar att hon och verksamhetschefen varit tydliga med att delegationerna som den falska sjuksköterskan utfärdat upphörde samma dag som hon slutade.

– Delegationer upphör alltid att gälla om sjuksköterskan som skrivit dem slutar, säger hon.

Varför har det dröjt så här länge innan det tas upp?

– Det handlar om olika saker, följsamhet till rutiner, vilken information som getts och hur den nått ut bland personalen. Informationen har brustit och inte gått ut direkt, säger Birgitta Ljungbeck.

Hon räknar med att alla ska bli klara med utbildningarna under nästa vecka. Utredningen ska skyndas på.

– Jag hoppas att den ska vara klar senast på måndag, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2021-07-30 Sjuksköterska med förfalskat examensbevis i hemsjukvården

Uppskattade du den här artikeln? Bidra gärna med en frivillig stödprenumeration till Frilagts oberoende granskande journalistik!

Bankgiro: 597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se