torsjö live vers2

Sjuksköterska med förfalskat examensbevis i hemsjukvården

Sjuksköterska med förfalskat examensbevis i hemsjukvården

En kvinna som var anställd som sjuksköterska inom hemsjukvården i Hässleholms kommun hade fått sin legitimation med hjälp av ett förfalskat examensbevis. Efter att det uppdagades för några veckor sedan skulle hon ha varslats om avsked, men valde att säga upp sig själv med omedelbar verkan. Socialstyrelsen har nu dragit in hennes legitimation och hon är polisanmäld för urkundsförfalskning.

Kvinnan fick sin sjuksköterskelegitimation 2019 och arbetade bland annat i Kristianstads kommun innan hon våren 2020 anställdes av Hässleholms kommun. Kommunen kontrollerade då med Socialstyrelsen att hon hade legitimation. Men hennes kompetens ifrågasattes snart efter ett flertal rapporterade avvikelser.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Birgitta Ljungbeck, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, skriver i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, den 5 juli: “Det har under denna tid fram till nu varit återkommande brister i sjuksköterskans arbete som eskalerade under våren 2021. Bristerna har handlat om oskicklighet i arbetet, samarbetsproblem i såväl kontakt med interna som externa samarbetspartners, oärlighet och lögner i sin tjänsteutövning.”

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun

Hon förklarar att anmälan görs i enlighet med patientsäkerhetslagen “då det är en fara för patientsäkerheten om personen lyckas få anställning någon annanstans under utredningens gång.”

Den 29 juni hölls en överläggning med facket Vårdförbundet. Arbetsgivaren meddelade då att en utredning skulle göras på grund av avvikelserna och att sjuksköterskan därför skulle stängas av från sitt arbete under tiden 1 juli – 30 juli. Hon skulle ha lön under avstängningen.

Den 2 juli sa hon upp sin tjänst och slutade samma dag. Verksamhetschef Kenneth Persson berättar att det planerade varslet därför inte blev verkställt. Denna information finns dock inte med i anmälan till IVO.

Uppsägningen sker via mejl och enhetschefen bekräftar att den är mottagen och att lön utgår till och med denna dag.

Birgitta Ljungbeck berättar i anmälan till IVO att en intern utredning påbörjats där det tidigt väcktes misstankar om att personen i själva verket inte hade legitimation som sjuksköterska. Anledningen till misstanken var att hon uppgett att hon tog sin sjuksköterskeexamen 2011, men fick legitimation först 2019. Vid kontroll på Socialstyrelsen bekräftades att en legitimation utfärdades 2019. Birgitta Ljungbeck nöjde sig dock inte med den kontrollen utan kontaktade även högskolan för att fråga om kvinnan hade tagit en sjuksköterskeexamen. Det visade sig då att hon bara hade 74 högskolepoäng. Det fanns inte heller någon slutförd examen på något annat lärosäte.

Birgitta Ljungbeck ringde den 2 juli till Socialstyrelsen och informerade om misstankarna att kvinnan fått legitimationen på felaktiga grunder. Socialstyrelsen meddelade att ärendet ska utredas vidare. Den 5 juli bekräftade Socialstyrelsen att legitimationen var felaktigt utfärdad och den 20 juli fattades beslutet att dra tillbaka legitimationen och ta bort kvinnans namn från registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Beslutet kan överklagas.

Av Socialstyrelsens beslut framgår att kvinnan lämnat ett oriktigt examensbevis vid ansökan om legitimation. Både Socialstyrelsen och kommunen har därför polisanmält kvinnan för urkundsförfalskning.

Socialstyrelsen har beslutat att dra in kvinnans legitimation och polisanmält henne för att ha förfalskat ett examensbevis.

Anna Vieru, enhetschef på Socialstyrelsen i Stockholm, berättar att Socialstyrelsens rutin är att kontrollera att uppgifter från den som ansöker om legitimation är korrekta. Det görs via slagningar i ett system som heter Ladok. Rutinen har alltså inte följts i det här fallet.

Anna Vieru skriver i mejl till Frilagt: “2019 när vi beviljade den aktuella legitimationen gjorde vi manuella slagningar i Ladok. I det aktuella ärendet har vi tyvärr brustit i vår rutin…”

Hon förklarar att det står klart att misstaget beror på den mänskliga faktorn. Frågan kommer därför inte att utredas vidare.

Idag får Socialstyrelsen automatiskt uppgift via Ladok om att en examen är verifierad och någon manuell insats behövs inte längre. Denna förändring genomfördes innan det falska examensbeviset avslöjades.

Kommunens internutredning är på grund av semesterledigheter inte slutförd.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se