torsjö live vers2

Schweiz, en fungerande demokrati?

Schweiz, en fungerande demokrati?

INSÄNDARE. Enligt Ronny Larsson så är Schweiz i stort sett den enda fungerande demokratin. En demokrati som bygger på ständiga folkomröstningar i olika frågor, 100 000 namnunderskrifter behövs för att åstadkomma en folkomröstning. Nu senast gällde frågan bland andra om det skulle lagstiftas om att reducera koldioxiden med 37,5 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå. En tämligen blygsam reduktion.
Schweziska Folkpartiet, på yttersta högerkanten, lyckades med hjälp av lobbyisterna kampanja för att ”vanligt folk” skulle behöva betala mycket mer för att köra bil, flyga och värma upp sina bostäder. En schweizisk ekonomi- professor, Julia Stenberg, menar att folkomröstningen var ett resultat av en ”välpolerad desinformationsmaskin”. Således röstade en knapp majoritet med ”plånboken”, inte för klimatet. En inte ovanlig företeelse att det röstas med plånboken, om det gäller den egna förmodade börsen.
Då jag inte hittade hur stort valdeltagandet var, men det brukar hålla sig mellan 40 och 60 procent, kan man fråga sig hur giltig en sådan folkomröstning är, med ett så lågt valdeltagande? Sverige har haft sex folkomröstningar med blandat resultat och valdeltagande. I Schweiz var deltagandet i senaste parlamentsvalet 45 procent. I Sverige ligger valdeltagandet mellan 80 och 90 procent, så vår representativa demokrati får anses överlägsen. Vi har dessutom ett otal föreningar, formella och informella organisationer, därutöver 3,5 miljoner  fackliga företrädare som organiserade, är grupper som påverkar politiken. Detta saknas i stor utsträckning i Schweiz.
Således anser jag att vår representativa demokrati är överlägsen den i Schweiz. Möjligen kan man anordna folkomröstningar på kommunal nivå, men den som avgjordes om en skolfråga i Kalix avskräcker. Att folket (i folkomröstningar) skulle avgöra rikets komplicerade frågor finner jag uteslutet.


Lars Nord, Fritänkare och outsider

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se