logga-ligg-tjock

Inget ljus i sikte när det gäller utebliven sjukförsäkring

Inget ljus i sikte när det gäller utebliven sjukförsäkring

INSÄNDARE. Det synes vara fullt tillräckligt att nämna två namn nämligen Annika Strandhäll (S) och Anne -Marie Begler när försäkringskassans tillkortakommanden kommer upp. Vi minns ministern som sparkade generaldirektören istället för att göra något konkret för drabbade försäkringstagare. Detta talar sitt tydliga språk. Dock båda dessa, får man hoppas, ”friska” och välmående damer, bär naturligtvis sitt ansvar för försäkringskassans tidigare och pågående strukturella misshandel av sjuka och svaga. Detta alldeles oavsett vad f.d. ministern och f.d. generaldirektören nu kan tänkas göra eller inte göra. Den minnesgode erinrar sig att dom välsminkade och uppklädda med storstadspressen hängande i hasorna kallades till socialutskottet. Detta syns dessvärre på intet sätt i skrivande stund ha förändrat situationen för dom drabbade sjuka och svaga.
Förhoppningsvis är och var Begler och Strandhäll medvetna om att försäkringskassan har en egen ”processuell avdelning”. Sjuka och svaga som haft ork att driva sina ”ärenden” till våra förvaltningsdomstolar möts där av försäkringskassans jurister och också många gånger av juristdomare oförmögna att ta till sig människors förtvivlan i en omöjlig situation med utebliven sjukersättning.
Låt oss i vart fall hoppas att vår domstolar är oväldiga och inte också dom vikt undan för det ”politiska trycket”! Det finns anledning till denna reflektion inte minst med tanke på den enskilde ”försäkringstagarens” högst begränsade möjligheter att få rätt i domstol. Låt oss också fastslå att alla vi skattebetalare via arbetsgivaravgiften och i denna ingående försäkringsavgift finansierar försäkringskassan. Vi uppbär således inte några slags bidrag vid exempelvis sjukdomsfrånvaro. Att sjuka och svaga försäkringstagare bortprioriteras är en skam för den välfärdsstat politiker från vänster till höger gärna orerar om. Frågan om vad försäkringstagarnas via skattsedeln inbetalt pengar egentligen används till måste belysas!
Hela politikeretablissemanget bär naturligtvis ett ansvar för att inget händer. Det är som det plägar vara mycket prat och lite verkstad. Frågan måste således gång på gång aktualiseras till dess vi ser en genomgripande förändring! Nämnas ska att läkaren är den som är ansvarig för sin patient och ska avgöra om patientens tillstånd är sådant att denne utan risk för sin hälsa kan arbeta. Framkommit har att administrativ personal på försäkringskassan belönats för att hålla sjuktalen nere. Att samma personal tillåts köra över ansvariga läkares bedömningar är oacceptabelt. I förlängningen skulle detta förhållande kunna skada patienten och bör därför vara av intresse för åklagare!
Till sist misstänker försäkringskassan att ett sjukintyg är felaktigt eller att läkare alltför lättvindigt sjukskriver patienter är det såvitt kan förstås läkaren som ska utredas inte patienten.
Låt oss alla var och en på vårt sätt se till att vi får en försäkringskassa värd namnet!


Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se