Miljöchefen: “Länsstyrelsen har missförstått”

Länsstyrelsen har missförstått Hässleholms kommuns miljötillsyn på flera punkter. Det skriver miljöchef Torbjörn Håkansson i ett svar på den preliminära rapport där länsstyrelsen hotar att ta över tillsynen över i första hand reningsverken på grund av brister i miljötillsynen. Länsstyrelsen underkänner kommunens miljötillsyn i rapporten från tillsynsbesöket i augusti. Det gäller bland annat att underhållet […]