torsjö live

Miljöchefen: “Länsstyrelsen har missförstått”

Miljöchefen: “Länsstyrelsen har missförstått”

Det är de små reningverken som miljökontoret har krävt åtgärder på med anledning av eftersatt underhåll, enligt miljöchefen. Men han ifrågasätter inte Hässleholm Miljös vd Sven Carlssons uttalande om att underhållet generellt är eftersatt. Bilden visar Hässleholms reningsverk. Foto: Berit Önell

Länsstyrelsen har missförstått Hässleholms kommuns miljötillsyn på flera punkter. Det skriver miljöchef Torbjörn Håkansson i ett svar på den preliminära rapport där länsstyrelsen hotar att ta över tillsynen över i första hand reningsverken på grund av brister i miljötillsynen.

Länsstyrelsen underkänner kommunens miljötillsyn i rapporten från tillsynsbesöket i augusti. Det gäller bland annat att underhållet på de fem större reningsverken är eftersatt, miljötillstånden för gamla och att miljönämnden fått ställa krav för att driften ska fungera. Ansvariga har också vägrat att investera i reningsverken på grund av att de ska byggas om med ny teknik längre fram, när pengar finns.

Men uppgifterna som länsstyrelsen fick av miljöchefen om eftersatt underhåll gällde de små reningsverken.

– På de större reningsverken (B-anläggningar) har vi i nuläget inte behövt ställa krav på åtgärder med anledning av eftersatt underhåll eller bristande drift, detta har dock gjorts på de mindre verken, skriver Torbjörn Håkansson.

Totalt fyra förbud har lagts på de små reningsverken den senaste tiden. Det senaste av dem, Emmaljunga reningsverk, är dock överklagat.

Vid reningsverket i Hörja rinner avloppsvatten vid sidan om infiltrationen och har bildat en stor vattensamling med slam, vid pilen i bilden. Foto: Miljökontoret
Sven Carlsson. Foto: Berit Önell

I intervju med Frilagt nyligen sa dock Hässleholm Miljös vd Sven Carlsson att reningsverken generellt är utslitna. Han hade också önskat att miljötillstånden varit klara när man nu står inför stora kostnader och akuta renoverings- och ombyggnadsbehov.

– Det vi bemöter är att Länsstyrelsen skrivit att vi ställt krav på de större reningsverken till följd av bristande underhåll, vilket vi inte behövt göra i dagsläget. Vi har dock ställt krav på de mindre reningsverken, där vi varit tvungna att förelägga med förbud. Beträffande skrivningen i artikeln om att Hässleholm Miljö säger att underhållet är eftersatt har jag inga kommentarer på det, utan den bedömningen kan Hässleholm Miljö göra bäst själva, kommenterar Torbjörn Håkansson.

När det gäller de gamla miljötillstånden håller han med Sven Carlsson. Hässleholms reningsverk har exempelvis ett miljötillstånd från 1973, alltså innan den gällande miljölagstiftningen i miljöbalken, kom till. Det innebär svårigheter att ställa samma miljökrav som på anläggningar med nyare miljötillstånd.

– Jag instämmer i att det givetvis varit bra om miljötillstånden varit prövade i enlighet med miljöbalken och jag ser positivt på det som framgår i artikeln, nämligen att en prioriteringsplan är på gång. Att få aktualiserade miljötillstånd är något vi och övriga tillsynsmyndigheter i Sverige jobbar för. För att det ska kunna gå framåt kommer vi som tillsynsmyndighet givetvis att vara aktiva i vår roll och bistå med det stöd och råd som vi kan ge så som tillsynsmyndighet, till exempel förslag på prioriteringar, så som Sven lyfter, förklarar Torbjörn Håkansson.

Men om ni ska vara lite efterkloka, borde miljökontoret ha bedrivit mer aktiv tillsyn tidigare när det gäller reningsverken? Borde man inte ha undvikit att läget blivit så akut som Sven Carlsson beskriver, både för mindre och större reningsverk?

– Jag kan inte se att vi skulle ha bedrivit tillsynen annorlunda under min tid i Hässleholm, beträffande tillsynen innan dess kan jag för lite om den för att uttala mig, svarar Torbjörn Håkansson.

Han tycker inte att det är någon bra idé att länsstyrelsen ska ta ifrån kommunen tillsynen. Länsstyrelsen har inte mer maktmedel än kommunen.

– Länsstyrelsen kan inte heller tvinga fram miljötillstånd mer än om verksamheten byggs ut eller förändras så att den inte ryms inom tillståndet, säger Torbjörn Håkansson.

I och för sig kan länsstyrelsen, liksom miljönämnden, själva göra en omprövning, men får då stå för allt framtagande av data och kostnader.

– Det kommer inte att ske, säger Torbjörn Håkansson.

Han betonar att miljötillsynen ska vara aktiv.

– Tillsynsmyndigheten måste vara en nagel i ögat hela tiden, säger han.

Men i Hässleholm räcker resurserna inte till för tillsynen, något som länsstyrelsen också tar upp. Enligt miljöchefen fattas två tjänster, inte två och en halv som länsstyrelsen kommer fram till.

Länsstyrelsen uppmärksammade att kommunen fortfarande helt saknar dokumenterade riktlinjer om jäv, trots att det uppmärksammades vid förra tillsynsbesöket för fyra år sedan. Flera ledamöter i miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedöms jäviga eftersom de även sitter i andra nämnder eller styrelser med ansvar för drift som miljöavdelningen har tillsyn över.

Dessutom finns risk för jäv på grund av att den bortprioriterade strandskyddstillsynen ligger på byggavdelningen som även prövar dispenser från strandskyddet och beslutar om bygglov. Tillsyn bör enligt länsstyrelsen ligga på miljöavdelningen.

– Det är viktigt att vi kan bedriva oberoende tillsyn, säger Torbjörn Håkansson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagts artiklar? Bidra gärna med en frivillig stödprenumeration, förslagsvis 50 kronor per månad, så att Frilagts granskande journalistik kan fortsätta.

Bankgiro: 597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se

Läs mer:

2021-09-24 Hotar ta ifrån kommunen tillsyn över reningsverken

2021-10-06 Hässleholm Miljö: Reningsverken är utslitna

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se