torsjö live vers2

Hässleholm Miljö: Reningsverken är utslitna

Hässleholm Miljö: Reningsverken är utslitna

Hässleholm Miljös vd Sven Carlsson ger länsstyrelsen rätt i att underhållet även på de fem stora reningsverken är eftersatt, i bakgrunden Hässleholms reningsverk. Foto: Berit Önell

Reningsverken är utslitna och måste åtgärdas, liksom ledningsnäten. Det säger Hässleholm Miljös vd Sven Carlsson apropå länsstyrelsens hot om att ta ifrån kommunens miljökontor tillsynen över ett eller flera av de fem stora reningsverken. Orsaken är bland annat att underhållet är för eftersatt, miljötillstånden för gamla och att pengar inte avsatts för investeringar och ombyggnader.

– Med tanke på vad vi har framför oss hade jag gärna sett att tillstånden varit avklarade. Då hade vi haft en sak mindre att tänka på, säger Sven Carlsson som förklarar att en prioriteringsplan är på gång och att kommunalråden lovat att ta upp frågorna till beslut i den takt som behövs.

Sven Carlsson är försiktig med att bedöma sina företrädare i det tidigare kommunala va-bolaget Hässleholms vatten som är en del av Hässleholm Miljö AB sedan januari 2021. Det var först då han blev ansvarig för verksamheten, tillsammans med nytillträdda va-chefen Cornelia Ljungerud.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Har nu blivit akut

Det står klart att underhållet av va-verksamheten är eftersatt och det har nu blivit akut att ta tag i det. Sven Carlsson kan inte svara på varför reningsverken inte underhållits kontinuerligt, varför nya miljötillstånd inte sökts tidigare eller varför Hässleholms vatten inte sökt de medel som behövts från kommunen.

– Jag vet inte vad bevekelsegrunderna var. Det finns säkert både goda och mindre goda skäl till att det blivit som det blivit, säger han och betonar att han hellre vill se framåt.

Han vill egentligen inte heller kommentera länsstyrelsens preliminära tillsynsrapport.

– Den är en affär mellan miljö- och stadsbyggnadsnämnden och länsstyrelsen. Vi väljer inte tillsynsmyndighet, säger han.

Hur illa är det med reningsverken?

– Det är väl en fråga som vi på något sätt svarat på genom vår nulägesanalys, säger han.

Investeringar på 1,6 miljarder kronor krävs i Hässleholms vattens anläggningar de närmaste 20 åren, enligt nulägesanalysen. Foto: Lotta Persson

Han förklarar att det första som gjordes när Hässleholm Miljö tagit över var analysen som i maj-juni ledde till slutsatsen att preliminärt 1,6 miljarder kronor behöver investeras de närmaste 20 åren.

– De pengarna är ett sätt att förklara läget, säger han.

Belopp med magnitud

Det finns alltså mycket som behöver åtgärdas och det kostar mycket pengar under lång tid. Den aviserade dubbleringen av taxorna kanske inte räcker.

– För att kunna arbeta framöver måste vi veta vad vi ska göra och hur lång tid det tar. Vi insåg att vi behöver prioritera och vi landade ganska snart i att vi måste lyfta frågan till våra ägare, kommunen, med den tydlighet som vi behöver ha, säger Sven Carlsson.

Stora summor måste avsättas för att åtgärda reningsverken de närmaste åren. Va-taxorna måste höjas och det är inte säkert att en fördubbling räcker. Foto: Berit Önell

Han menar att situationen inte är unik för Hässleholm.

– Vi delar med stora delar av Sveriges va-verksamhet att vi har en underhållsskuld att beta av, säger han.

Förutom rent underhåll gäller det utökade krav och storlek på anläggningarna. En utbyggnadsplan behövs. Enligt Sven Carlsson behövs stora insatser där fler än Hässleholm Miljö måste hjälpa till, främst tillsynsmyndigheten och de kommunala ägarna.

– Beloppet har en sådan magnitud att vi behöver ett beslut från kommunfullmäktige om ett utökat borgensåtagande, säger han.

Kommunalråden beredda

När nulägesanalysen var klar fick kommunalråden information vid en dialogträff. Enligt Sven Carlsson blev reaktionerna inte negativa, trots de stora kostnader som väntar.

– De sa ungefär “oj, men då får vi se till att hjälpa till”. De undrade när vi kan bli mer konkreta och skulle då ta de beslut som behövs, berättar han.

Det finns dock inga löften om att besluten blir precis så som Hässleholm Miljö önskar. Sven Carlsson kan fortfarande inte svara på exakt när planerna blir mer konkreta, men förhoppingsvis under 2022.

– Vi håller på nu och lägger ett stort pussel. Jag lovar ingenting. Det viktiga är att det blir grundligt, realistiskt och förankrat, både internt och externt. Vi kan inte ha en ryckighet och vi har tillsynsmyndigheter som kommer att följa oss, säger han.

Sven Carlsson har fått positiv respons från politikerna i kommunledningen, men inga löften. Foto: Berit Önell

Han konstaterar att det tar tid att söka nya miljötillstånd, vilket krävs vid större ombyggnader och utbyggnader av reningsverken. Samtidigt behöver även ledningsnät, vattenverk, dagvattenhantering med mera ses över. Fortfarande finns kombinationsledningar där avlopp och dagvatten leds tillsammans, vilket bidrar till stora mängder överskottsvatten och risk för bräddningar.

– Frågan är vad som är mest prioriterat. Där hjälper miljökontoret oss, säger Sven Carlsson.

Kostnaderna kan mycket väl bli högre än de 1,6 miljarderna. Sven Carlsson kan inte säga om miljötillstånd för något av de större reningsverken är inräknat.

– Det är en oerhört grov uppskattning, säger Sven Carlsson.

Måste prioritera

Hässleholms reningsverk är den största anläggningen och har ett av de äldsta miljötillstånden. Men det är inte säkert att en ombyggnad här är det dyraste projektet.

– Den största delen är egentligen långa och dyra processer och distributionsnäten. Men reningsverken har tjänat oss väl under lång tid och har börjat nå sin livslängd, säger Sven Carlsson.

Han vill inte avslöja vilket som är mest brådskande att åtgärda.

– Om vi bara hade haft tillstånd hade prioriteringen varit lätt, säger han.

Hässleholms Miljö måste nu prioritera de små reningsverk som har förbud. Något löfte till miljökontoret om att nu söka nya tillstånd för de större verken finns inte, däremot en insikt om att man kommer att bli tvungen i framtiden. Sven Carlsson är inte säker på att alla reningsverk ska vara kvar på sikt. En tillståndsprövning kan ta flera år.

– Om vi går in med en ny ansökan till exempel för Hässleholm så tar det väldigt stora resurser i anspråk. När vi har gjort vår uppskattning har vi tittat på om det kanske är så att vi istället för att byta ut ett reningsverk mot ett nytt kan gräva överföringsledningar till ett annat verk. I så fall kommer det att krävas nya tillstånd, säger han.

Inom kort kan det vara aktuellt med ny teknik för läkemedelsrening i både Vinslöv och Hässleholm. Huruvida detta är skäl till att förnya miljötillstånden är inte känt. En studie pågår.

Temporär anläggning i Röke klar

När miljökontoret ger förelägganden måste ärendena prioriteras, exempelvis när flera av de små reningsverken dömts ut. Stavshult fick ett nytt minireningsverk med hög skyddsklass 2020, efter en lång process med överklagande från Hässleholms vatten. En ny temporär anläggning i Röke blev alldeles nyligen klar och ska fungera under maximalt sex år, tills antingen en överföringsledning till Hässleholm via Hörja och Tyringe är klar eller ett nytt reningsverk kan byggas i Röke. Föreläggandet för Hörja säger att ett nytt reningsverket ska vara klart i maj 2022. Men det kommer inte att gå. Hässleholm miljö kommer att tvingas ansöka om anstånd, antingen för att hinna göra en provisorisk lösning eller en permanent.

Det gamla reningsverket i Röke dömdes ut av miljöinspektörerna, liksom flera andra små anläggningar. En ny temporär anläggning har nu byggts i väntan på en permanent lösning, i första hand en överföringsledning till Hässleholm via Hörja och Tyringe. Foto: Miljökontoret

Sven Carlsson försvarar överklagandet nyligen av ett föreläggande om att åtgärda Emmaljunga reningsverk som miljökontoret dömt ut helt. Avståndet till grundvattnet bedöms för litet och verket späder snarare ut föroreningarna än renar dem.

Han gillar inte Frilagts frågor om varför de ansvariga obstruerat mot miljökontoret istället för att åtgärda problemen tidigare.

– Vi skulle inte hålla med om den beskrivningen. Om man inte är överens kan man överklaga, men alltsom oftast är vi överens. När det kommer till Emmaljunga har vi inte överklagat hela beslutet. För vår del tycker vi att det är lite onödigt att redan nu, innan vi rett ut det färdigt, avskriva möjligheten att använda vissa delar av anläggningen. Om vi har en annan uppfattning än tillsynsmyndigheten vore det ju dumt att inte få det prövat. Det ger också tillsynsmyndigheten vägledning och är ett sätt att få utvecklingen att gå framåt, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2021-09-24 Hotar ta ifrån kommunen tillsynen över reningsverken

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se