Gruppen-3a-328x120

Biverkningar pausar Modernas vaccin för unga

Biverkningar pausar Modernas vaccin för unga

Modernas covidvaccin pausas för alla födda 1991 eller senare. Det beslöt Folkhälsomyndigheten på onsdagen. Orsaken är risk för biverkningar i form av inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck, främst hos pojkar och unga män.

Nästa vecka startar vaccinationen av 12-15-åringar i Hässleholm och övriga Region Skåne, liksom på många andra håll i landet. Samtidigt är det dags för tredje dosen till äldre på särskilda boenden.

En ökad förekomst av hjärtmuskelinflammation i samband med vaccination av unga mot covid-19 har tidigare uppmärksammats. Folkhälsomyndigheten har därför uppmanat till uppmärksamhet vid symptom som bröstsmärta efter vaccinationen, men samtidigt betonat att risken att drabbas är väldigt liten. Folkhälsomyndigheten har också redan beslutat att rekommendera Pfizer/Biontechs vaccin när vaccinationerna för 12-15-åringar inleds. Anledningen är att det använts mer till barn i andra länder än Modernas vaccin och att det därför finns mer data om säkerheten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten pekar nya preliminära analyser från svenska och nordiska datakällor mot att sambandet framförallt är tydligt när det gäller Modernas vaccin Spikevax, i synnerhet efter den andra dosen.

Användningen av Modernas covidvaccin pausas för alla födda 1991 eller senare på grund av risken för biverkningar. Foto: Bengt Flemark/Region Skåne

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla unga får vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech. Beslutet gäller till den 1 december i år.

– Vi följer läget noga och agerar snabbt för att vaccinationerna mot covid-19 hela tiden ska vara så säkra som möjligt och samtidigt ge effektivt skydd mot covid-19, säger Anders Tegnell, avdelningschef och statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, i pressmeddelandet.

De som är födda 1991 eller senare och redan fått en dos av Modernas vaccin kommer i nuläget inte att erbjudas en andra dos vaccin alls. Diskussioner pågår om vilken lösning som är bäst för denna grupp, totalt cirka 81 000 personer.

– Den som är vaccinerad nyligen, med sin första eller andra dos av Modernas vaccin, behöver inte känna sig orolig för risken är väldigt liten, men det är bra att känna till vilka symtom man behöver vara vaksam på, säger Anders Tegnell.

Enligt Folkhälsomyndigehten går båda inflammationerna oftast över av sig själva utan att ge bestående besvär, men misstänkta symptom bör bedömas av läkare. Övervakning eller vård på sjukhus kan behövas i vissa fall.

Symptomen är bland annat trötthet och andfåddhet, oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning, feber och värk i kroppen, en känsla av tryck eller tyngd över bröstet, att det gör ont att andas djupt och smärta till vänster eller mitt över bröstet.

– Uppföljning av vaccinernas säkerhet görs hela tiden och att det fortlöpande görs en bedömning av risk kontra nyttan med vaccinet mot covid-19 är bra, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare och läkemedelschef i Region Skåne, i ett pressmeddelande på onsdagen.

Region Skåne meddelar där också att alla över 80 år inom kort kommer att kallas till vaccination och då erbjudas både covidvaccin och influensavaccin.

Den tredje dosen skyndas på eftersom det just bland de äldre nu syns en liten ökning i antalet smittade av covid-19. Region Skåne uppmanar också anställda inom vård och omsorg som ännu inte vaccinerat sig att göra det. En tredje dos till personalen är dock inte aktuellt ännu.

Lördagen den 16 oktober har alla Skånes vårdcentraler drop-in för vaccination. Alla skåningar i åldrarna 16 till 40 år kommer innan dess att få ett vykort med uppmaning att vaccinera sig.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se