torsjö live vers2

C-motioner om våld i nära relation och slöseri med papper

C-motioner om våld i nära relation och slöseri med papper

Centerpartiet i Hässleholm vill se förebyggande insatser mot våld i nära relationer hos kommunanställda och minimera antalet kommunala pappersutskrifter. Partiet fick inte igenom dessa budgetförslag i kommunfullmäktige och tre ledamöter har nu istället lämnat in två motioner.

Anders Edwall, kretsordförande i C.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Lena Svensson, gruppledare i C. Foto: Berit Önell

Lena Svensson och Anders Edwall hänvisar i motionen om våldsförebyggande insatser till att det enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, är kommunens ansvar att hantera förekomst av våld i hemmet bland anställd personal. De konstaterar att kommunen har många anställda och därigenom har goda möjligheter att förebygga våld i nära relationer.

Centerpartisterna föreslår att kommunen utformar en handlingsplan för att bemöta kommunanställda som utsätts för våld i nära relationer. De vill också införa frågor om våld som rutinfrågor vid långtidssjukskrivning och vid mer än sex sjukskrivningar på ett år, rutinfrågor om våld i medarbetarsamtal och utbildning för all personal om våld i nära relation.

De menar att det finns många vinster med att utforma en strukturerad satsning som kan förebygga olika sorters våld. Enligt motionen kostar våld i nära relationer i Sverige årligen 13 miljarder.

Ann-Kristine Johnsson (C). Foto: Lotta Persson/Arkiv

Den andra motionen handlar om att minska resursslöseriet inom kommunens verksamheter genom att dra ner på antalet pappersutskrifter. Kostnaderna för papper och toner uppgår till ett tvåsiffrigt miljonbelopp varje år. De flesta av utskrifterna sker inom skolorna.

Lena Svensson och Ann-Kristin Johnsson föreslår att kommundirektören får i uppdrag att vidta åtgärder för att minimera antalet pappersutskrifter och att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda orsakerna till mängden utskrifter inom sina verksamheter.

Centerpartisterna berättar i motionen att en effektiv åtgärd i andra kommuner och regioner varit att ta bort alla lokala skrivare och ersätta dem med centralt placerade så kallade pull-printskrivare. Därmed loggas alla utskrifter och samtidigt får personalen tillfälle till vardagsmotion.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se