torsjö live vers2

Många frågor om vaccinpass i kulturhuset

Biljettkassan i Hässleholm kulturhus får många frågor om vaccinpassen, men något missnöje har inte nått personalen. Biljetter har återköpts från fem-sex personer. Än så länge har dock inget arrangemang där passen ska användas ägt rum. Det första blir Kulturskolans julkonsert på tisdag. Länsstyrelsen har inte heller anmärkt på kommunens beslut att använda vaccinpass även vid […]

Lokaler stängs – snön kan få tak att rasa in

14 av Hässleholms kommuns lokaler stängdes med omedelbar verkan på fredagseftermiddagen på grund av risk att taken rasar in av de stora snömängderna. Det berättar kultur- och fritidsförvaltningen i ett pressmeddelande. Det handlar om byggnader med äldre takkonstruktioner som enligt pressmeddelandet har en lägre bärigheter än senare byggda tak. De stora mängderna snö som fallit […]