Gruppen-3a-328x120

Allt fler upptäcker fördelen med svensk djurhållning

INSÄNDARE. Inför jul och nyårshelgen tog jag del av annonser från de stora matvaruaffärerna och såg flera erbjudanden om att köpa kött från Brasilien. Det annonserades som färskt och kom då att tänka på att det färdats långt med de klimatpåföljder som transporten medför. Vidare kan man fundera över hur djurhållningen fungerar i Brasilien där […]

Köpet av Brännmästaren upphävt

Kommunens köp av den före detta postterminalen, fastigheten Brännmästaren 7 i Hässleholm, har fallit eftersom överklagandena ännu inte avgjorts. Ett villkor i köpeavtalet var att beslutet skulle vinna laga kraft före årsskiftet. – Jag har inte för avsikt att ta upp ärendet igen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Kommunfullmäktige beslöt i mars 2021 att […]

Covidfallen mer än fördubblade i Hässleholm

Antalet konstaterade fall av covid-19 mer än fördubblades i Hässleholm under förra veckan. Det visar Region Skånes uppdaterade lägesbild på tisdagen. Då räknas inte snabbtesterna som privatpersoner under veckan tömde apoteken på. 225 nya fall registrerades under förra veckan i Hässleholms kommun, jämfört med 106 veckan före. Det är fall som registrerats av Region Skåne, […]