torsjö live vers2

Köpet av Brännmästaren upphävt

Köpet av Brännmästaren upphävt

Kommunens köp av den tidigare postterminalen är upphävt eftersom domstolen inte hann behandla överklagandena före årsskiftet. Foto: Urban Önell

Kommunens köp av den före detta postterminalen, fastigheten Brännmästaren 7 i Hässleholm, har fallit eftersom överklagandena ännu inte avgjorts. Ett villkor i köpeavtalet var att beslutet skulle vinna laga kraft före årsskiftet.

– Jag har inte för avsikt att ta upp ärendet igen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Kommunfullmäktige beslöt i mars 2021 att köpa fastigheten för 29,5 miljoner kronor, ett pris som var ungefär dubbelt så högt som de två senaste värderingarna kommunen låtit göra. Enligt Olle Lundell, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, var diskrepansen så stor att ett köp sannolikt stred mot kommunallagens förbud mot att gynna en enskild.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det kallas korruption i andra länder, sa professor Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, till Frilagt inför affären.

Han menade att det måste finnas något särskilt skäl för att kommunen ska betala extra.

Kommunjurist Magnus Gjerstad. Foto: Lotta Persson

Kommunjurist Magnus Gjerstad avrådde också, men i fullmäktige argumenterade Lars Johnsson förgäves för ett nej till köpet. Han framförde bland annat att bara det akuta underhållet skulle kosta upp emot tio miljoner, att kommunen inte har något behov av fastigheten och att Trafikverket kan köpa in den för att bygga ut järnvägen utan att kommunen hjälper till. Dessutom är den planlagd för småindustri, inte för kontor, idrottsverksamheter eller bostäder som förespråkarna talat om. Det lär också bli svårt att ändra detaljplanen innan frågan om höghastighetsjärnvägen är avgjord.

S drev igenom köpet tillsammans med V och SD. Fem centerpartister deltog inte i beslutet och M, KD, L, MP och FV sa nej.

Ulf Berggren (SD) hävdade att underhållet kan klara sig i tio år och påtalade att kommunen tidigare godkänt tillfälliga bygglov i strid med detaljplaner och på prickad mark, så det kan lösa sig här också. Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) påstod i den infekterade debatten att motståndarna till affären spridit felaktiga uppgifter.

Enligt majoriteten översteg priset inte marknadsvärdet. De hänvisade till ett företag som bedömt de två värderingarna och kommit fram till att värdet snarare borde vara mellan 29 och 37 miljoner kronor. Företagets oberoende ifrågasattes dock eftersom det också hade uppdrag som säljarens rådgivare. En äldre värdering, från 2016, visade ett värde på 25 miljoner kronor, men då var fortfarande posten hyresgäst. Förespråkarna ansåg även att köpet var av stor vikt för kommunens framtida utveckling på grund av det strategiska läget väster om och nära järnvägen.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Sju personer överklagade affären och hävdade att den strider mot kommunallagen. Frågan är inte avgjord eftersom förvaltningsrätten ännu inte avkunnat dom. Men nu har alltså köpet ändå upphävts eftersom villkoret i köpeavtalet inte uppfyllts.

– Min uppfattning är att om vi ska köpa fastigheten krävs ett nytt fullmäktigebeslut, säger Lars Johnsson.

Han beskriver läget som att man är tillbaka på ruta ett. Även om kommunen skulle vinna i domstolen får ärendet tas om från början.

– Om någon fortfarande tycker att ett köp är en bra idé och vill ta upp det igen får de göra det. Jag har inte för avsikt att göra det, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2020-10-16 Olagligt att köpa postterminalen till överpris

2021-02-12 Stor risk att köp av postterminalen är olagligt

2021-02-17 Inte rädda för olagligt köp av Brännmästaren

2021-03-29 Köpet av Brännmästaren klubbat

2021-05-04 Sju har överklagat köpet av Brännmästaren

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se