torsjö live vers2

Sju har överklagat köpet av Brännmästaren

Sju har överklagat köpet av Brännmästaren

Totalt sju personer har överklagat Hässleholms kommunfullmäktiges beslut att köpa fastigheten Brännmästaren 7. Det står klart när tiden för överklaganden nu gått ut.

Kommunstyrelsen har redan beslutat om ett yttrande till domstolen, men har möjlighet att yttra sig även över de senaste tre överklagandena till den 10 maj.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Postterminalen var tidigare inrymd i fastigheten Brännmästaren 7. Foto: Urban Önell

De nya överklagandena är dock lika de tidigare. Argumentationen handlar om att beslutet strider mot kommunallagen eftersom priset är ett överpris och därmed innebär ett understöd till enskild och inte en angelägenhet av allmänt intresse.

– Köp av fastighet till ett pris överstigande marknadsvärdet anses i praxis vara ett exempel på sådant stöd till enskild och alltså olagligt, skriver en av de klagande.

De två värderingar som kommunen beställde inför köpet beskrivs i överklagandena som bedömningen av marknadsvärdet. De landar på 14 respektive 18 miljoner kronor, alltså ungefär hälften av köpeskillingen på 29,5 miljoner kronor. Eftersom dessa värderingar ingick i underlaget inför kommunfullmäktiges beslut anser de klagande att beslutsfattarna varit medvetna om hur experterna bedömt marknadsvärdet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se