Sju har överklagat köpet av Brännmästaren

Totalt sju personer har överklagat Hässleholms kommunfullmäktiges beslut att köpa fastigheten Brännmästaren 7. Det står klart när tiden för överklaganden nu gått ut. Kommunstyrelsen har redan beslutat om ett yttrande till domstolen, men har möjlighet att yttra sig även över de senaste tre överklagandena till den 10 maj. De nya överklagandena är dock lika de […]

Smittspridning: Två klasser hemma hela veckan

Den ökande smittspridningen i skolan gör att alla elever i årskurs fyra på Läredaskolan i Hässleholm och en förskoleklass på Söderparkskolan i Vinslöv får stanna hemma för distansundervisning hela veckan. Skolchef Rolf Bengtsson kan besluta att skicka hem eleverna för en dag och valde på måndagen, efter dialog med Region Skånes smittskyddsläkare, att av smittskyddsskäl […]

Oväntat sämre siktdjup och nya giftalger i Finjasjön

Finjasjöns siktdjup försämrades oväntat sommaren 2020, trots att algblomningarna var färre än vanligt. Det framgår av Limnologisk årsrapport för Finjasjön 2020, den sista från Heléne Annadotter och Johan Forssblad på konsultföretaget Regito som nu avslutat sitt uppdrag för Hässleholms kommun. Skillnaderna mellan olika delar av sjön var liksom tidigare påtaglig, med betydligt sämre förhållanden mellan […]