torsjö live vers2

En grundskola i Hässleholm kan stängas

En grundskola i Hässleholm kan stängas

Linnéskolan är en av de skolor som är nedläggningshotade enligt förslaget. Foto: Berit Önell

Avveckling av en hel grundskola i Hässleholms stad, antingen Linnéskolan eller Läredaskolan, ska utredas som ett led i effektiviseringen av kommunala lokaler. Det vill två av tre kommunalråd. Lena Wallentheim (S) reserverade sig mot förslaget som nu går vidare till kommunstyrelsen.

I bakgrunden ligger kommunfullmäktiges beslut att på tre år, 2020-2022, spara 27 miljoner kronor genom lokaleffektivisering. Hittills har det inte gått så bra. Nu föreslår en konsultrapport, daterad den 29 mars, ett åtgärdsprogram där steg ett är att stänga en grundskola i Hässleholm.

Enligt konsulterna finns ett stort teoretiskt lokalöverskott i stadens åtta grundskolor. Alla skolorna bedöms ha en överkapacitet, men den är särskilt stor på Linnéskolan och Läredaskolan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Linnéskolan hade förra läsåret 400 elever och skulle enligt konsulterna kunna rymma 650-750 beroende på verksamhetens inriktning. Läredaskolan hade 364 elever, men skulle kunna ta emot 650. Det totala antalet elever på de åtta grundkolorna var 2 260 elever medan den bedömda kapaciteten var 3 232, alltså en differens på 972 elever. Besparingspotentialen motsvarar teoretiskt närmare 10 miljoner kronor. Kapacitetsutredningarna tar dock inte hänsyn till klasstorlekar eller antal specialsalar. Elevprognosen för åren 2018-2028 visade en tillväxt på 101 elever.

Barn- och utbildningsförvaltningen har redan tagit fram en utredning som visar att det skulle vara möjligt att flytta Läredaskolans årskurs F-6 till Linnéskolan. Däremot har det inte utretts om det går att stänga hela Läredaskolan. Bland annat kan antalet specialsalar vara otillräckligt.

Det kommunstyrelsens arbetsutskott nu tog ställning till var fortsatta utredningar i frågan.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M. Foto: Urban Önell

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) ställde sig bakom samtliga fem punkter i beslutsförslaget. De innebär att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda ett gemensamt upptagningsområde för alla grundskoleelever i Hässleholms stad och göra en fördjupad utredning av en avveckling av en hel grundskola i staden samt tillsammans med arbetsmarknadsnämnden ge förslag på utlokalisering av vuxenutbildning till en grundskola eller gymnasieskola. Tekniska nämnden ska ta fram kostnader för en anpassning av Läredaskolan respektive Linnéskolan samt en anpassning av tre kaserner på T4-området. Utredningarna ska redovisas för kommunstyrelsen i november.

Lena Wallentheim var kritisk.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

– Jag tror att vi måste ha lite mer is i magen. Vi vet att det finns luft, men också att det byggs mycket och det ska byggas mer både i centrum och i västra centrum. Jag tror till och med att vi måste bygga en ny skola så småningom, säger hon och varnar för att oroa barn och föräldrar i onödan.

Hanna Nilsson säger att hon delvis håller med Lena Wallentheim.

– Jag är positiv till att utreda, men lägga ner är jag skeptisk till. Vi kommer att lägga ytterligare yrkande i kommunstyrelsen om att vi vill utreda på fler sätt, säger Hanna Nilsson.

Lars Johnsson förklarar att det ska göras en förutsättningslös utredning.

– Jag lägger hellre pengar på undervisning än lokaler, om det är en framkomlig väg, säger han.

Lena Wallentheim håller inte med om att utredningen är förutsättningslös.

– Förslagen här bygger på avveckling av en grundskola, säger hon.

Hon betonar att många elever kan tillkomma när det byggs nya bostäder.

– 2024 ska 1 000-1 500 personer ha flyttat in på T4-området. Ska vi då stå och inte ha platser i beredskap?

Lars Johnsson påpekar att kommunens skolor historiskt har tappat rätt många elever till friskolor. Gamla Norra Skåne-husets nya ägare vill också bygga om fastigheten till skola för 500-600 elever och kommunen har beslutat att ta fram planbesked och detaljplan. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) sa då att det behövs en ny skola för den nya bebyggelsen på T4, Norden och Åhusfältet. Skolchef Rolf Bengtsson sa i en kommentar till förslaget att det kommer att leda till stängning av någon annan skola.

Berit Önell

Läs mer:

2021-02-26 Skola i tidningshuset leder till stängning på annat håll

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se