torsjö live vers2

Inte rädda för olagligt köp av Brännmästaren

Inte rädda för olagligt köp av Brännmästaren

Att det finns stor risk att köpet av den gamla postterminalen för 29,5 miljoner kronor är olagligt stoppar inte S och SD. Foto ur tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.

Om köpet är olagligt spelar ingen roll. S och SD bryr sig inte om kommunjuristens avrådan. På onsdagen röstade kommunalråden Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S) för ett köp av fastigheten Brännmästaren 7, tidigare postterminalen, för 29,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) reserverade sig. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige där det inte går att stoppa om S och SD med sina 31 av 61 mandat står enade. Med stöd av V har de 33 mandat.

Kommunjurist Magnus Gjerstad varnar för att det är stor risk att ett köp till den föreslagna köpeskillingen strider mot kommunallagen som förbjuder gynnande av enskild. Anledningen är att värderingarna som kommunen beställt “väsentligt understiger” köpeskillingen. De ligger på 11,5-18 miljoner kronor, alltså ungefär hälften.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Kommunen är alltså medveten om att experter på området anser köpeskillingen vara för hög och någon utredning som visar att den bedömningen skulle vara felaktig eller osannolik har inte presenterats, skriver Gjerstad i sitt utlåtande.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, och Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, har tidigare sagt i Frilagt att ett pris som är dubbelt så högt som marknadsvärdet är ett överpris och strider mot lagen.

Men det verkar alltså inte stoppa majoriteten i kommunledningen.

– Det är en bedömning från kommunjuristen. Det finns olika åsikter, om det blir ett överklagande blir det prövat. Vi har diskuterat det här och håller fast vid vår ståndpunkt, säger Lena Wallentheim.

Lena Wallentheim S). Foto: Berit Önell

Att försöka förhandla ner priset tycker hon inte är aktuellt.

– Det har ju redan förhandlats mellan tekniska förvaltningen och säljaren, säger hon.

Hanna Nilsson tonar också ner Gjerstads bedömning till ett tyckande.

– Det är väldigt många som tycker olika saker om värderingarna. Men det händer ofta att vi inte gör som tjänstemännen tycker, säger hon.

Hon anser att den lägsta värderingen är ett hån.

– Jag är så förvånad att det bara är vi tre partier som förstår hur viktig den här fastigheten är för kommunen. Den löser upp väldigt många knutar, säger hon.

När hon blir ombedd att förklara så att allmänheten förstår vad det är som är så viktigt går hon istället till angrepp mot medierna och säger att det varit för mycket negativa skriverier kring detta.

– Vi måste få se en framtidsvision, hur vi vill att kommunen ska gå framåt.

– Det är bara priset man hänger upp sig på, säger hon.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) tycker att det varit för mycket negativa skriverier om förslaget till köp av Brännmästaren.

När det gäller Ungdomens hus i den gamla postterminalen säger hon att SD helt har svängt. Men det finns andra behov.

– Föreningar behöver lokaler, säger hon.

De föreningar hon nämner är Chae taekwondo, som hoppas få vara kvar i Kyrkskolan, och Klinten, vars fritidsgård för ungdomar med funktionsnedsättningar, Luckan, behöver ny lokal. Men ingen av dessa verksamheter lär vara tillåtna enligt detaljplanen, liksom Ungdomens hus inte skulle vara tillåtet och dessutom olämpligt nära järnvägen med transporter av farligt gods.

Hanna Nilsson hävdar också att hyresintäkter kommer att göra att inkomster och utgifter går jämnt ut. Men uthyrningen inbringar idag inte mer än två miljoner kronor och dessutom är även den olaglig eftersom kontorsverksamhet strider mot detaljplanen.

Både Hanna Nilsson och Lena Wallentheim ser lösningar på det problemet genom tillfälliga bygglov.

– Det handlar lite om viljeinriktning, säger Lena Wallentheim.

Hon förklarar att affären är viktig för S för att marken är strategiskt viktig. Hon nämner höghastighetsjärnvägen och -stationen, möjligheten att öppna upp Magasinsgatan till Viaduktsrondellen och behovet av fler parkeringar och parkeringshus.

Lars Johnsson säger att kommunen inte har för lite lokaler utan för mycket.

– Fastigheten har varit till salu väldigt länge. Ingen annan har visat intresse, inte till det priset. Det ligger alltså över marknadsvärdet, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

Han är också tveksam till om verksamheterna som idag finns på Brännmästaren 7 kommer att få vara kvar eftersom de är planstridiga.

– Om vi köper fastigheten kan det bli vårt ansvar att hitta andra lokaler åt dem. Om marken behövs för höghastighetstågen behöver vi inte bekymra oss, det sköter staten, och vi har hela Norden och en del ytterligare mark kring Norra Station att bygga på. Vi har inte behov av just den här markbiten, säger han.

Han påpekar också att det just ställts i ordning en stor parkering vid Götagatan och att det även skulle gå att bygga ett parkeringshus där.

Hanna Nilsson undrar om den borgerliga kärnalliansens tvekan inför att köpa Brännmästaren beror på att man gjort så många vansinniga fastighetsaffärer tidigare.

– Är det därför ni är rädda? Vi är inte rädda, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2020-10-16 Olagligt att köpa postterminalen till överpris

2020-10-19 Flera värderingar av Brännmästaren Skatteplanering bakom tidigare lågpris

2020-11-30 Varken Ungdomens hus eller kontor i postterminalen tillåtet

2020-12-07 Postterminalen kräver underhåll för 8,5 miljoner

2021-02-21 Stor risk att köp av postterminalen är olagligt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se